Coronasituationens inverkan på amning

The COVID-19 pandemic has had a severe impact on maternity services and breastfeeding support as a result of fear of infection, initial confusion and clinical and economic constraints on healthcare systems.

Mother breastfeeding newborn

Att bevara amning under covid-19 års ålder: en uppmaning till handling

Coronasituationen har en betydande inverkan på klinisk praxis inom mödravård och neonatalvård – särskilt när det gäller amningsstöd för gravida kvinnor och mammor, vilket leder till störningar i amningsrutinerna och en historisk minskning av amningsfrekvensen.

Mer än hälften av vårdpersonalen på förlossningsavdelningar och neonatala intensivvårdsavdelningar rapporterar indikativa förändringar i klinisk praxis. På samma sätt är hälso- och sjukvårdssystemet utsatt för hård press och man skär ned på stödpersonal. Följden blir att nyblivna mammor inte får det stöd de behöver under de första kritiska dagarna för att bygga upp en tillräcklig mjölkproduktion på lång sikt, vilket kan leda till potentiella amningsproblem i hemmet och tidig avvänjning.

Som global förespråkare för amning och bröstmjölk har vi sammanställt evidens utifrån en omfattande litteraturgranskning och vittnesmål från läkare världen över kring coronasituationens dolda men enorma inverkan på amning. I samarbete med vårdpersonal vill vi vidta ytterligare åtgärder för att fortsätta och förbättra förespråkandet av amning för mammor och barn, stödja dem i att fatta välgrundade beslut och göra det möjligt för mammor att få igång tillräcklig mjölkproduktion från det ögonblick då barnet föds och under hela den kritiska perioden. På så sätt kan vi alla bidra till att förhindra de långsiktiga kliniska och ekonomiska följder som coronasituationen orsakar när det gäller amning.


Klicka här för att ladda ned detta white paper om coronasituationens inverkan på amning

På grund av påtagliga förändringar i amningsvården finns det risk att ”tappa fart” långsiktigt, och det blir svårt att återställa sjukhusrutiner som främjar amning. Det här skulle inte bara vara skadligt för barns hälsa utan även för den allmänna folkhälsan.

Riccardo Davanzo, neonatalläkare på barnsjukhuset Burlo Garofolo i Trieste i Italien

Coronasituationen har visat på vikten av att stödja mammor och förse dem med evidensbaserad information och vägledning om amning och vem de ska vända sig till före, under och efter förlossningen.

Rebecca Powell, forskarassistent vid Division of Infectious Diseases, Icahn School of Medicine på Mount Sinai-sjukhuset i New York, USA