Vanliga frågor om corona och påverkan på graviditet och foster

Medela förser vårdpersonal och mammor med information under osäkra tider. Vi har samlat de vanligaste frågorna om corona, graviditet och barnet. Medela tillhandahåller svar baserat på den senaste informationen och forskning från hälsomyndigheter så som Världshälsoorganisationen (WHO) och CDC.

pregnant woman with her hands gently supporting her pregnant tummy

Är det lättare för gravida kvinnor att bli sjuka i covid-19?

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists uppger att gravida kvinnor inte verkar vara mer mottagliga för följderna av en covid-19-infektion än den övriga allmänheten. Gravida kvinnor genomgår förändringar i kroppen som kan öka risken för vissa infektioner. Det är känt att kvinnor med virus från samma familj som covid-19 och andra virusinfektioner i luftvägarna, såsom influensa, löper större risk att utveckla svår sjukdom. Därför säger CDC att det alltid är viktigt att gravida kvinnor skyddar sig mot sjukdomar.

Kan covid-19 påverka fostret under en graviditet? 

Det finns ännu inte tillräckligt med bevis för att det ska gå att fastställa om en gravid kvinna som är sjuk i covid-19 kan överföra viruset till sitt barn under graviditeten eller i samband med förlossningen. Världshälsoorganisationen arbetar för att öka kunskapen och förståelsen kring överföring av covid-19.

Ett litet antal graviditets- eller förlossningsproblem (t.ex. för tidig födsel) har rapporterats hos barn födda av mammor som har testat positivt för covid-19 under graviditeten. Forskningsresultaten visar dock att kvinnor som är sjuka i covid-19 och som är eller nyligen har varit gravida löper större risk att läggas in på intensivvårdsavdelning eller behöva andningshjälp jämfört med icke-gravida kvinnor i fertil ålder.  

Blir barnet immunt mot covid-19 om mamman varit sjuk i det under graviditeten? 

För närvarande finns det begränsade forskningsresultat som tyder på att skyddande antikroppar kan överföras via moderkakan under graviditeten om mamman har varit sjuk i covid-19.

Vad händer när en kvinna som är sjuk i covid-19 föder barn? 

Enligt AAP:s nya riktlinjer från den 22 juli 2020 gällande separation av mammor och barn kan mammor med misstänkt eller bekräftad covid-19 vistas i samma rum som sina nyfödda barn förutsatt att försiktighetsåtgärder vidtas för att skydda barnen från mammornas smittsamma luftvägssekret.

Om mamman och barnet behöver vara skilda åt under en längre tid på grund av att mamman behöver medicinsk vård, rekommenderas det enligt CDC att barnet får utpumpad bröstmjölk. Om möjligt ska en särskilt avsedd bröstpump tillhandahållas för detta. Om det inte är möjligt att tillhandahålla en särskilt avsedd bröstpump till en mamma med covid-19 kan mamman använda en bröstpump för flera användare. I dessa situationer är det extra viktigt att bröstpumpen rengörs och desinficeras innan den används av en annan mamma.

Ansvarsfriskrivning:

Den information och det material som tillhandahålls på denna webbplats kan inte betraktas som, och är inte avsedd att betraktas som, juridisk rådgivning. Istället är all information som är tillgänglig på denna webbplats endast avsedd som allmän information. Informationen på denna webbplats kanske inte är den allra senaste. Medela förbehåller sig rätten att när som helst göra tillägg till, göra ändringar i eller ta bort information eller material på denna webbplats.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser tillhörande tredje part. Sådana länkar är endast till för att underlätta för läsaren, användaren eller webbläsaren. Medela rekommenderar eller understödjer inte innehållet på webbplatser tillhörande tredje part.

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Det görs inga utfästelser om att innehållet är felfritt. Även om vi har försökt säkerställa att informationen och materialet på den här webbplatsen är korrekt och fullständig, utfärdar vi inga garantier för att informationen och materialet som finns på eller är kopplat till den här webbplatsen är korrekt, fullständig, adekvat eller aktuell.

Vi friskriver oss härmed uttryckligen allt ansvar för eventuella åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserat på innehållet på denna webbplats. Din användning av det innehåll som finns på eller är kopplat till denna webbplats sker helt på egen risk. Medela kan inte åläggas något ansvar för förluster eller skador som uppstår till följd av användning av denna webbplats eller till följd av förtroende för innehållet på denna webbplats.