Vanliga frågor om överföring av covid-19: barn och bröstmjölk

Medela har samlat de senaste rekommendationerna för att göra det enklare att besvara frågor hos vårdpersonal och mammor om covid-19, t.ex. om barn kan smittas av covid-19 eller om viruset kan överföras via bröstmjölk.

mum holding five month old baby-looking into each other's eyes and smiling

Kan covid-19 överföras via bröstmjölk? 

UNICEF, Världshälsoorganisationen och CDC rapporterar att det aktiva viruset inte har upptäckts i bröstmjölk i de begränsade studier som har genomförts på ammande kvinnor med covid-19. I nuläget är den största farhågan inte om viruset kan överföras via bröstmjölk utan snarare om det kan överföras via droppar i utandningsluften från en mamma som är smittad med covid-19.

Det finns viktiga åtgärder att vidta för att förhindra att viruset sprids till ett barn – bland annat att man tvättar händerna innan man tar i barnet och att en mamma som är i nära kontakt med barnet bär munskydd, även under amning.

Forskning har visat att mammor som har varit sjuka i covid-19 överför antikroppar till sitt barn via bröstmjölken, vilket ytterligare stöder rekommendationen om att fortsätta amma.

Kan barn smittas med covid-19? 

Enligt CDC är det mycket sällsynt att nyfödda barn smittas med covid-19. I vissa sällsynta fall har nyfödda barn testats positivt för covid-19 kort efter födseln. Det är dock inte känt om de smittades med viruset före, under eller efter förlossningen.

Nyfödda som blir sjuka i covid-19 får ofta lindriga symtom eller inga symtom alls och återhämtar sig utan problem. Det har bara förekommit ett fåtal rapporter om nyfödda som har blivit svårt sjuka i covid-19.

 

Ansvarsfriskrivning:

Den information och det material som tillhandahålls på denna webbplats kan inte betraktas som, och är inte avsedd att betraktas som, juridisk rådgivning. Istället är all information som är tillgänglig på denna webbplats endast avsedd som allmän information. Informationen på denna webbplats kanske inte är den allra senaste. Medela förbehåller sig rätten att när som helst göra tillägg till, göra ändringar i eller ta bort information eller material på denna webbplats.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser tillhörande tredje part. Sådana länkar är endast till för att underlätta för läsaren, användaren eller webbläsaren. Medela rekommenderar eller understödjer inte innehållet på webbplatser tillhörande tredje part.

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Det görs inga utfästelser om att innehållet är felfritt. Även om vi har försökt säkerställa att informationen och materialet på den här webbplatsen är korrekt och fullständig, utfärdar vi inga garantier för att informationen och materialet som finns på eller är kopplat till den här webbplatsen är korrekt, fullständig, adekvat eller aktuell.

Vi friskriver oss härmed uttryckligen allt ansvar för eventuella åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserat på innehållet på denna webbplats. Din användning av det innehåll som finns på eller är kopplat till denna webbplats sker helt på egen risk. Medela kan inte åläggas något ansvar för förluster eller skador som uppstår till följd av användning av denna webbplats eller till följd av förtroende för innehållet på denna webbplats.