Rekommendationer gällande amning under coronapandemin

Medela har samlat de senaste rekommendationerna för att kunna ge svar på de vanligaste frågorna om amning och corona på ett och samma ställe.

baby breastfeeding with hand touching mother's breast

1: Kan en mamma som har testat positivt för covid-19 amma sitt barn? 

Mammor som har konstaterats eller misstänks vara smittade med covid-19 rekommenderas fortsätta amma eller ge bröstmjölk till sina barn.  Ny forskning har visat att mammor som har varit sjuka i covid-19 överför antikroppar till sitt barn via bröstmjölken.

För att undvika att sprida viruset vidare till barnet måste mamman tvätta händerna innan hon tar i barnet och bära munskydd under amningen.

2: Kan en mamma som har testat positivt för covid-19 vistas i samma rum som sitt barn? 

Även om en mamma har konstaterats eller misstänks vara sjuk i covid-19 rekommenderas det att hon och barnet fortsätter vistas i samma rum på förlossningsavdelningen. Hud-mot-hud-kontakt uppmuntras också eftersom det har positiv inverkan på amningen och bröstmjölksproduktionen.

Den 22 juli 2020 utfärdade American Academy of Pediatrics (AAP) riktlinjer gällande separation av mammor och barn baserat på de senaste bevisen.

Mamman bör informeras om åtgärder för att förhindra att viruset sprids i syfte att förhindra överföring av andningsdroppar som kan orsaka infektion.

Enligt UNICEFAcademy of Breastfeeding MedicineVärldshälsoorganisationen och CDC uppmuntras amning om mamman och barnet inte behöver skiljas åt. I nuläget är den största farhågan inte om viruset kan överföras via bröstmjölk utan snarare om det kan överföras via droppar i en smittad mammas utandningsluft. Därför rekommenderar CDC att mamman ska bära munskydd och ha god handhygien före och efter amning.

3: Kan barn på neonatala intensivvårdsavdelningar matas med donerad bröstmjölk? Är detta säkert i förhållande till corona? 

Om en mamma inte kan amma eller inte kan ge tillräckligt stora mängder bröstmjölk till sitt eget barn rekommenderas att pastöriserad donerad bröstmjölk används som alternativ i första hand. På bröstmjölksbanker kontrolleras och testas alla mammor som donerar bröstmjölk. Bröstmjölken pastöriseras sedan i syfte att ytterligare avlägsna bakterier och virus. Standardtekniker för pastörisering har visats kunna förstöra coronavirus. Pastöriserad donerad bröstmjölk anses alltid vara ett bättre alternativ än ersättning.

4: Kan barn på neonatala intensivvårdsavdelningar matas med urpumpad bröstmjölk från sin mamma om mamman är sjuk i covid-19? 

Mammor kan ge urpumpad mjölk till sitt barn när det vistas på en neonatal intensivvårdsavdelning. Samma riktlinjer för säkerhetsåtgärder gäller som för mammans amning. Mamman ska uppmanas att bära munskydd, ha god handhygien och undvika att hosta på sin egen bröstvägg. Mammor och hennes anhöriga ska också få tydliga instruktioner om pumphygien och mjölkuppsamling.

5: Hur förhindrar man att barnet smittas av covid-19? 

Även om en mamma är sjuk i covid-19 rekommenderas det att hon och barnet fortsätter vistas i samma rum på förlossningsavdelningen. Amning uppmuntras eftersom forskning har visat att mammor som har varit sjuka i covid-19 överför antikroppar till sina barn via bröstmjölken. Hud-mot-hud-kontakt rekommenderas också starkt i de fall det är möjligt, eftersom det främjar effektiv etablering av amning och tillräcklig bröstmjölksproduktion. 


Mamman informeras om åtgärder för att förhindra att viruset sprids i syfte att förhindra överföring av andningsdroppar som kan orsaka infektion. Dessa åtgärder innefattar att tvätta händerna innan man tar i barnet och bära munskydd under amningen.

6: Ska en mamma som är sjuk i covid-19 övergå till att mata sitt barn med ersättning? 

Enligt UNICEF och världshälsoorganisationen är amning den säkraste och mest tillförlitliga metoden för matning av barn i nödsituationer, och därför rekommenderas det inte att man övergår till matning med ersättning på grund av att en mamma har testat positivt för covid-19.

7: Kan en mamma som har tvingats avbryta amningen på grund av att hon blivit sjuk i covid-19 återuppta amningen? 

Om en mamma har varit separerad från sitt barn under en tid och därför gjort uppehåll i amningen kan mamman i allmänhet återuppta amningen när hon är tillsammans med barnet igen, och det är värt att försöka även om det inte alltid är möjligt att återgå till att helamma. I UNICEF UKs riktlinjer finns information som kan hjälpa mamman att få igång sin mjölkproduktion igen och fortsätta amma.

UNICEF UK  rekommenderar följande viktiga åtgärder för hantering av amning vid ”re-lactation”:

  • Påbörja åtgärder för att öka hormonproduktionen – exempelvis frekvent hud-mot-hud-kontakt, låta barnet ligga och ”gosa” vid bröstet och bröstmassage.
  • Bröstmassage och urpumpning för hand/med bröstpump (8–10 gånger per dygn) kan vara till hjälp när mamman och barnet är skilda åt under en tid eller mellan amningstillfällena
  • Barnet ska amma ofta vid båda brösten minst 8–12 gånger per dygn och minst 15 minuter vid varje bröst. Överväg att amma även på nätterna.
  • Försök att hålla barnet vid bröstet även medan du pumpar ur.
  • Det är viktigt att barnet har ett bra suggrepp för att sugrörelserna ska bli effektiva och för att förhindra skador på bröstvårtorna.
  • Håll koll på barnets avförings- och urinmängder

En amningsspecialist bör ge mamman ytterligare vägledning och stöd för att hon ska få igång mjölkproduktionen och kontrollera barnets tillväxt.

8: Påverkas bröstmjölkproduktionen av covid-19? 

Det är osannolikt att covid-19 i sig skulle kunna leda till att en mammas bröstmjölksproduktion minskar eller helt upphör. Minskad amningsfrekvens till följd av att mamman mår dåligt på grund av covid-19 kan dock leda till minskad mjölkproduktion. Mjölkproduktionen bygger på ”tillgång och efterfrågan”. Brösten måste få tillräckligt med signaler (genom amning eller pumpning) för att de ska fortsätta producera tillräckligt med mjölk. Det är bra att prata med en amningsspecialist om det uppstår problem kring mammans mjölkproduktion.

9: Ändrar bröstmjölken färg på grund av covid-19? 

Det finns ingen forskning som visar att covid-19 skulle leda till att bröstmjölken ändrar färg. Bröstmjölkens färg kan variera mellan mammor på grund av flera olika normala orsaker. Här kan du läsa vår artikel om detta.

 

Ansvarsfriskrivning

Den information och det material som tillhandahålls på denna webbplats kan inte betraktas som, och är inte avsedd att betraktas som, juridisk rådgivning. Istället är all information som är tillgänglig på denna webbplats endast avsedd som allmän information. Informationen på denna webbplats kanske inte är den allra senaste. Medela förbehåller sig rätten att när som helst göra tillägg till, göra ändringar i eller ta bort information eller material på denna webbplats.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser tillhörande tredje part. Sådana länkar är endast till för att underlätta för läsaren, användaren eller webbläsaren. Medela rekommenderar eller understödjer inte innehållet på webbplatser tillhörande tredje part.

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Det görs inga utfästelser om att innehållet är felfritt. Även om vi har försökt säkerställa att informationen och materialet på den här webbplatsen är korrekt och fullständig, utfärdar vi inga garantier för att informationen och materialet som finns på eller är kopplat till den här webbplatsen är korrekt, fullständig, adekvat eller aktuell.

Vi friskriver oss härmed uttryckligen allt ansvar för eventuella åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserat på innehållet på denna webbplats. Din användning av det innehåll som finns på eller är kopplat till denna webbplats sker helt på egen risk. Medela kan inte åläggas något ansvar för förluster eller skador som uppstår till följd av användning av denna webbplats eller till följd av förtroende för innehållet på denna webbplats.