Vanliga frågor om corona (covid-19): Bröstmjölk, vaccin och antikroppar

Medela har samlat de senaste rekommendationerna från de ledande globala hälsomyndigheterna för att hjälpa vårdpersonal och mammor under osäkra tider. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om corona (covid-19), vaccin och antikroppar.

a midwife talking to a pregnant mother with masks on

Överförs antikroppar mot covid-19 via bröstmjölk?

Forskning har visat att det finns fördelar med att ge bröstmjölk under coronapandemin. Forskare har upptäckt att antikroppar mot covid-19 finns i bröstmjölk hos mammor som tidigare har varit sjuka i covid-19 eller som har vaccinerats mot covid-19.

Vacciner mot covid-19 anses vara effektiva för ammande mammor och antikropparna överförs till barnet via bröstmjölken. Världshälsoorganisationens SAGE-riktlinjer rekommenderar därför att mammor som har vaccinerats fortsätter amma.

Ska en mamma som har vaccinerats mot covid-19 pumpa ur och kassera sin bröstmjölk?

Nej, enligt Världshälsoorganisationens SAGE-riktlinjer och CDC:s riktlinjer kan man fortsätta amma som vanligt direkt efter att ha vaccinerats mot covid-19. Det finns ingen anledning för mamman att pumpa ur och kassera sin bröstmjölk efter vaccinationen.

Är det riskfritt att vaccinera sig när man ammar?

De tillfälliga rekommendationerna från Världshälsoorganisationens strategiska rådgivande expertgrupp för immunisering (WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization –SAGE) anger att om en ammande mamma ingår i en högriskgrupp, t.ex. för att hon arbetar som vårdpersonal eller tillhör en grupp som rekommenderas att vaccinera sig, kan ett vaccin erbjudas.

Den forskning som har gjorts på vaccin mot covid-19 omfattar inte ammande kvinnor, men avsaknaden av direkta data innebär inte att vaccinerna inte är säkra.

Enligt CDC utgör vare sig inaktiverade eller levande virusvacciner, som Astra Zenecas och Janssens vacciner, någon risk för mödrar som ammar eller för deras barn. (Med undantag för vaccin mot smittkoppor och gula febern – dessa ges inte till ammande mammor.)

Vaccinerna Pfizer-BioNTech och Moderna innehåller inget levande virus. Budbärar-RNA i dessa vacciner tränger inte in i cellens kärna, och bryts ned snabbt. Enligt CDC anses vaccinerna mot covid-19 inte utgöra någon risk för barn som ammas eller matas med bröstmjölk.

Vaccinerna anses vara effektiva för ammande mammor och ger även barnet skydd via bröstmjölken.

Världshälsoorganisationens SAGE-riktlinjer rekommenderar därför att mammor som har vaccinerats fortsätter amma.

Hur länge finns antikropparna kvar i bröstmjölken?

Det finns ännu inga studier som bekräftar exakt hur länge antikroppsskyddet varar hos barn till en mamma som har varit sjuk i covid-19 och fortsätter amma. Man har upptäckt att antikropparna hos mammor som varit sjuka i covid-19 verkar finnas kvar i bröstmjölken i minst 10 månader efter infektionen.

Resultatet av en studie där man tittat på ammande mammor som vaccinerats mot covid-19 tyder på att dessa mammor kan överföra skyddande antikroppar till sina barn via bröstmjölk i minst 80 dagar efter vaccinationen.

För information om säker förvaring av urpumpad bröstmjölk i hemmet – se våra riktlinjer.

Mer information

Webbinarier:

Senast:

The Antibody Response Against SARS-CoV-2 (COVID-19) in Human Milk (11.03.2021)

Dessutom:

Breast Milk - a Source of SARS-CoV-2 Antibodies (08.10.2020)

Evidence of a strong and specific antibody response against SARS-CoV-2 in human milk (16.07.2021)

Nyheter:

CORONA (COVID-19): Stöd till forskningsprojekt om bröstmjölk och antikroppar

Ny forskning visar att bröstmjölk innehåller långvariga, kraftfulla antikroppar mot covid-19

Ansvarsfriskrivning:

Den information och det material som tillhandahålls på denna webbplats kan inte betraktas som, och är inte avsedd att betraktas som, juridisk rådgivning. Istället är all information som är tillgänglig på denna webbplats endast avsedd som allmän information. Informationen på denna webbplats kanske inte är den allra senaste. Medela förbehåller sig rätten att när som helst göra tillägg till, göra ändringar i eller ta bort information eller material på denna webbplats.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser tillhörande tredje part. Sådana länkar är endast till för att underlätta för läsaren, användaren eller webbläsaren. Medela rekommenderar eller understödjer inte innehållet på webbplatser tillhörande tredje part.

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Det görs inga utfästelser om att innehållet är felfritt. Även om vi har försökt säkerställa att informationen och materialet på den här webbplatsen är korrekt och fullständig utfärdar vi inga garantier för att informationen och materialet som finns på eller kopplat till den här webbplatsen är korrekt, fullständig, adekvat eller aktuell.

Vi friskriver oss härmed uttryckligen allt ansvar för eventuella åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserat på innehållet på denna webbplats. Din användning av det innehåll som finns på eller är kopplat till denna webbplats sker helt på egen risk. Medela kan inte åläggas något ansvar för förluster eller skador som uppstår till följd av användning av denna webbplats eller till följd av förtroende för innehållet på denna webbplats.