CORONASITUATIONENS GLOBALA INVERKAN PÅ AMNING

Coronasituationen har en betydande inverkan på klinisk praxis inom mödravård och neonatalvård – särskilt när det gäller amningsstöd för gravida kvinnor och mammor, vilket leder till störningar i amningsrutinerna och en historisk minskning av amningsfrekvensen.

Mer än hälften av vårdpersonalen på förlossningsavdelningar och neonatala intensivvårdsavdelningar rapporterar indikativa förändringar i klinisk praxis. På samma sätt är hälso- och sjukvårdssystemet utsatt för hård press och man skär ned på stödpersonal. Följden blir att nyblivna mammor inte får det stöd de behöver under de första kritiska dagarna för att bygga upp en tillräcklig mjölkproduktion på lång sikt, vilket kan leda till potentiella amningsproblem i hemmet och tidig avvänjning.

Som global förespråkare för amning och bröstmjölk har vi sammanställt evidens utifrån en omfattande litteraturgranskning och vittnesmål från läkare världen över kring coronasituationens dolda men enorma inverkan på amning. I samarbete med vårdpersonal vill vi vidta ytterligare åtgärder för att fortsätta och förbättra förespråkandet av amning för mammor och barn, stödja dem i att fatta välgrundade beslut och göra det möjligt för mammor att få igång tillräcklig mjölkproduktion från det ögonblick då barnet föds och under hela den kritiska perioden. På så sätt kan vi alla bidra till att förhindra de långsiktiga kliniska och ekonomiska följder som coronasituationen orsakar när det gäller amning.


Klicka här för att ladda ned detta white paper om coronasituationens inverkan på amning

Riccardo Davanzo, neonatalläkare på barnsjukhuset Burlo Garofolo i Trieste i Italien På grund av påtagliga förändringar i amningsvården finns det risk att ”tappa fart” långsiktigt, och det blir svårt att återställa sjukhusrutiner som främjar amning. Det här skulle inte bara vara skadligt för barns hälsa utan även för den allmänna folkhälsan.

Evidens för coronasituationens inverkan på amning

 • White paper om coronasituationens inverkan på amning
 • Bröstmjölk, corona och amning – en omfattande och uppdaterad litteraturgranskning av vetenskapliga bevis
 • Resultat från globala och regionala rundabordsmöten med ledande forskare och läkare
 • Webbinarieserie med amningsexperter
Läs mer

Initiering av mjölkproduktion med fokus på mammor med riskfaktorer kopplade till amning

 • Steg för att hjälpa mammor att uppnå en tillräcklig mjölkproduktion
 • Klinisk vägledning om amning och pumpning under corona
 • Identifiering av mammor med riskfaktorer kopplade till amning och verktyg för stöd 
 • White paper om hur man förbättrar fördröjd laktogenes och amningssvårigheter hos mammor med risktillstånd
 • Webbinarium av professor Diane Spatz om viktiga kliniska strategier för att hantera amningsproblem hos mammor med riskfaktorer kopplade till amning
Läs mer

Resurser vid övergång från sjukhuset till hemmet

 • Att välja rätt teknik när amningsstöd behövs
 • Filmserie som erbjuder amningsstöd
 • Resurser för mammor som ammar under corona

 

Läs mer
Rebecca Powell, forskarassistent vid Division of Infectious Diseases, Icahn School of Medicine på Mount Sinai-sjukhuset i New York, USA Coronasituationen har visat på vikten av att stödja mammor och förse dem med evidensbaserad information och vägledning om amning och vem de ska vända sig till före, under och efter förlossningen.

Frågor? Synpunkter? Eller vill du få våra företagsuppdateringar eller inbjudningar till evenemang?

* Obligatoriska fält

Som en del av detta initiativ och framåt anordnar vi regelbundet webbinarier och delar med oss av nya rön. Är du intresserad av att få företagsnyheter och inbjudningar till evenemang i framtiden? Eller har du frågor om eller synpunkter på innehållet? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.