Resurser för en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Vårdpersonal spelar en specifik och viktig roll när det gäller att stödja mammor och barn kring amning. Lämplig evidensbaserad information och lämpligt stöd, samt rätt pumpteknik i relevanta fall, gör det möjligt för mammor att få en smidig övergång från sjukhuset till hemmet och kan göra stor skillnad när det gäller amningsresultatet.

Vi strävar efter att stärka vårdpersonal och mammor genom kunskap – särskilt i tider som dessa. I det här avsnittet hittar du vårt senaste utbildningsmaterial om amning i coronatider som syftar till att stödja vårdpersonal och mammor och säkra en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet.

Amningsstöd på sjukhuset och hemma

För vissa mammor är amningen enkel och okomplicerad, medan andra har en större utmaning framför sig. När man ska välja rätt pumpteknik som stöd för amningen är det viktigt att man inte bara tar hänsyn till mammans specifika amningsbehov, utan också till vilket skede av amningsperioden hon befinner sig i. 

Ladda ned infografiken om att välja rätt teknik för att stödja en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet

Donna Geddes, professor i amning vid University of Western Australia, Perth En förlossning kan vara omtumlande i sig – och under coronapandemin kan det kännas ännu mer omtumlande. En kortare sjukhusvistelse efter förlossningen innebär att amningsproblem inte upptäcks förrän mamman är tillbaka i hemmet. Hela det medicinska samfundet måste arbeta gemensamt för att hjälpa mammor att få igång en tillräcklig mjölkproduktion från dag ett.

Filmserie som erbjuder amningsstöd och kan ge ökad trygghet hos mammor

Coronasituationen har haft, och har fortfarande, betydande inverkan på mödra- och förlossningsvården. Vårdpersonal på förlossningsavdelningar och neonatala intensivvårdsavdelningar har rapporterat stora förändringar i klinisk praxis och nedskärningar vad gäller barnmorske- och amningsrådgivartjänster. Besök och utbildningar före förlossningen förkortas, vårdpersonalen uppmanas att skriva ut patienter kort efter förlossningen och hembesök efter förlossning sker mer sällan. Allt detta innebär potentiella luckor i den amningsrelaterade information kvinnor kan få tillgång till i nuläget.

Den här serien med amningsfilmer är utformad i syfte att hjälpa vårdpersonal, gravida kvinnor och nyblivna mammor genom att erbjuda information om, förberedelser inför och vägledning kring de vanligast förekommande amningsproblemen under de första dagarna och veckorna. Vi hoppas att vi genom att erbjuda rolig och informativ, evidensbaserad information kan hjälpa nyblivna mammor att lyckas med sin amning, bygga upp en tillräcklig mjölkproduktion och lägga grunden för trygg och långsiktig amning.

Klicka här för att hänvisa mammor till tips och råd från en amningsrådgivare som kan hjälpa dem att amma hemma

Information om corona och amning för mammor

För att ge mammor och blivande mammor tillgång till den senaste och mest tillförlitliga informationen om corona och amning samt om bröstmjölk, säkerhet och hälsa har Medela sammanställt artiklar med koppling till dessa ämnen och en samling svar på frågor som föräldrar kan tänkas ha. Svaren har sammanställts baserat på tillförlitliga källor i syfte att förse dig med användbar information, och de uppdateras kontinuerligt i takt med att ny information blir tillgänglig.

Klicka här för att besöka sidan

Ann Yates, Lead Midwife Advisor vid International Confederation of Midwives (ICM), Regentessekwartier, Zuid-Holland i Nederländerna Under coronapandemin skrevs många nyblivna mammor ut från sjukhuset inom några timmar efter förlossningen, utan det nödvändiga stöd från barnmorskor och övrig vårdpersonal som behövs för att initiera amning. Bristen på stöd kan innebära stark stress hos nyblivna mammor och kan leda till att många slutar amma inom kort.
A call to action Läs mer At-risk conditions for initiation Läs mer