Evidens för coronasituationens inverkan på amning

Preserving breastfeeding in the age of COVID-19: A call to action

Coronasituationen har hittills visat sig ha en betydande inverkan på mödravård, amningsrådgivning och stödtjänster. Mer än hälften av vårdpersonalen på förlossningsavdelningar och neonatala intensivvårdsavdelningar rapporterar stora förändringar i klinisk praxis. Vårdsystemet är dessutom utsatt för hård press, och man skär ned på stödpersonal, vilket innebär att barnmorskor och amningsspecialister är de som påverkas mest av dessa nedskärningar. Följden blir att nyblivna mammor inte får det avgörande stöd de behöver under de första kritiska dagarna för att hjälpa sina barn att börja amma eller, om barnet inte kan amma, att bygga upp en tillräcklig mjölkproduktion på lång sikt. Dessutom har coronasituationen orsakat betydande stress hos ammande mammor på grund av olika faktorer.

Trots mammors initiala avsikter att amma har coronasituationen haft negativ inverkan på amningens varaktighet och frekvens, eftersom minskad tillgång till mödravård nu blir allt vanligare.

Klicka här för att ladda ned detta white paper från FMR Research

Janis Müller, PhD vid institutet för molekylär virologi, universitetssjukhuset i Ulm i Tyskland I vår studie observerade vi att överföring av RNA-virus till bröstmjölk kan vara övergående och förekomma sällan under mycket korta perioder. Även om vi har upptäckt RNA-virus i bröstmjölk betyder det inte att det är smittsamt. Jag känner inte heller till någon publikation där aktivt virus i bröstmjölk har bekräftats.

Bröstmjölk, corona och amning – en vetenskaplig litteraturgranskning om corona och amning fram till i dag

I takt med att pandemin bredde ut sig ställdes många frågor om smittvägar och infektionssätt, med särskilt intresse för eventuell överföring mellan mamma och barn och status gällande amning och bröstmjölk. Fördelarna med bröstmjölk och amning för både mamma och barn är väldokumenterade, men i början av pandemin rådde osäkerhet kring sjukhusrutiner och rekommendationer gällande corona och amning. Det som dock var tydligt var behovet av evidensbaserade rekommendationer som handlade om överföringsfrågan och samtidigt tog hänsyn till fördelarna med amning. Den typen av rekommendationer skulle göra det möjligt för nyblivna mammor och deras barn att fortsätta dra nytta av fördelarna med amning och användning av bröstmjölk under coronapandemin.

Klicka här för att ladda ned en omfattande och uppdaterad litteraturgranskning av de vetenskapliga bevisen fram till i dag av Leon Mitoulas, Nania Schärer-Hernandez och Severine Liabat (Front. Pediatr. 20 november 2020)

Klicka här för att ladda ned en sammanfattning av litteraturgranskningen

 

Lars Bode, professor i pediatrik och chef för Mother-Milk-Infant Center of Research Excellence (MOMI CORE), University of California i San Diego, USA Inget av mjölkproverna från mammor med covid-19-infektion testades positivt med avseende på förekomst av aktivt virus, och förekomsten av RNA-virus är sällsynt. Data tyder på att det är osannolikt att överföring kan ske från mamman till barnet via bröstmjölk.

Vetenskapliga rundabordssamtal i syfte att förstå och agera på coronasituationens inverkan på mödravård och amningsstöd

Globalt rundabordssamtal
Tyskt rundabordssamtal

Medela anordnade en serie virtuella rundabordssamtal med ledande forskare för att förstå hur coronasituationen påverkar amningen på global och lokal nivå och för att dela med sig av sina tankar om aktuella förändringar inom klinisk mödravård och amningsstöd.

Nio experter inom amning, laktation, immunologi och virologi, däribland Lars BodeRiccardo DavanzoDonna GeddesJanis MüllerHans van GoudoeverRebecca PowellVirginie Rigourd, Diane Spatz och Ann Yates, delade med sig av sina expertobservationer, sin forskning och sina rekommendationer för att stödja ammande mammor och läkare under pandemin. Viktiga rön som presenterades var bland annat att förekomsten av SARS-CoV-2 RNA är sällsynt i bröstmjölk och att en stor majoritet av mammor har en kraftig antikroppsreaktion mot SARS-CoV-2 i sin bröstmjölk under infektion eller återhämtning. Samtliga experter uttryckte en oro för förändringarna i klinisk praxis och betonade vikten av att förse mammor med evidensbaserad information, vägledning och amningsstöd, eftersom det finns ett kritiskt fönster under vilket det är viktigt att få igång mjölkproduktionen på ett effektivt sätt.

Under ett rundabordssamtal i Tyskland med Silke Mader, Aleyd von Gartzen, Ursula Felderhoff-Müser, Monika Berns, Vera Hesels, Prof. Dr med. Michael Abou-Dakn, Thomas Kühn och Johannes Middelanis diskuterade experterna coronasituationens inverkan på amning i Tyskland. De drog den gemensamma slutsatsen att amning bör främjas extra mycket i coronatider, att man bör undvika att skilja mamma och barn åt och att föräldrar måste informeras tidigt om amning och lämpliga hygienåtgärder.

Medelas 2020/21-webbinarieserie om amning under corona

I takt med att coronaviruset plötsligt spreds över världen spreds även felaktig och ogrundad information, något som orsakade stor osäkerhet hos både mammor och vårdpersonal. Dessutom har coronasituationen medfört förändringar i klinisk praxis på förlossningsavdelningar: kortare sjukhusvistelser efter förlossningen, att mamman och barnet i vissa fall skiljs åt och ökad press på vårdpersonalen. Alla dessa faktorer kan påverka hur väl mamman kommer igång med sin amningsperiod och hur länge den varar. För att göra det möjligt att erbjuda den senaste informationen och de senaste forskningsresultaten kring amning, bröstmjölk, säkerhet och hälsa för gravida kvinnor, ammande mammor och deras barn i coronatider har vi tagit fram en skräddarsydd serie webbinarier.                                

Bröstmjölk – en källa till antikroppar mot SARS-CoV-2
Prof. Dr. J. (Hans) B. van Goudoever, MD, PhD

Bevis på ett kraftfullt och specifikt antikroppssvar mot SARS-CoV-2 i bröstmjölk
Forskarassistent Rebecca Powell, PhD

Coronapandemin som en möjlighet att se användning av bröstmjölk och amning som livräddande medicinska åtgärder
Diane L. Spatz PhD, RN-BC, FAAN.

Coronapandemins inverkan på användningen av bröstmjölk och amning på neonatala intensivvårdsavdelningar
Prof. Jae Kim MD, PhD

Värna om mammans mjölkproduktion under coronapandemin
Diane L. Spatz PhD, RN-BC, FAAN

Covid-19 i bröstmjölk: Vad vet vi?
Lars Bode, professor i pediatrik och chef för Mother-Milk-Infant Center of Research ...

Amning, bröstmjölk och covid-19 – vad säger forskningsresultaten?
Leon Mitoulas, PhD och Nania Schärer-Hernández, PhD

Rebecca Powell, forskarassistent vid Division of Infectious Diseases, Icahn School of Medicine på Mount Sinai-sjukhuset i New York, USA Vi upptäckte att de allra flesta mammor har ett kraftfullt antikroppssvar mot SARS-CoV-2 i sin bröstmjölk och att detta antikroppssvar skulle kunna neutralisera viruset. Det är viktigt att mammor och vårdpersonal har insikt om detta, och det visar på värdet med amning.
At-risk conditions for initiation Läs mer Breastfeeding education material Läs mer