Vetenskapen om barnets sugmönster

Lyckad amning bygger på ett samspel mellan mamman och barnet. För att kunna förstå och hantera eventuella problem med barnets sugmönster behöver man först skaffa sig en grundlig förståelse av anatomin och fysiologin bakom mjölkavsöndring och mjölkutdrivning. Medela har tillsammans med ledande experter från University of Western Australia undersökt det mjölkavsöndrande bröstets anatomi (Ramsay et al. 2005). Denna banbrytande forskning utmanade tidigare uppfattningar och ledde till att många läroböcker skrevs om. Denna nya kunskap tillämpades sedan för att undersöka hur barnet driver ut mjölken ur bröstet.

Sugcykeln

University of Western Australia använde en kombination av ultraljud och vakuummätning för att undersöka barnets sugmönster vid amning.

Under en sugcykel börjar vakuum skapas i grundläget, ökar i takt med att tungan sänks och når maximal nivå när tungan är i sin lägsta position. Allt eftersom barnet sänker tungan börjar mjölken att flöda. Därefter höjs tungan igen och stannar upp vid den grundläggande vakuumnivån, där mjölkflödet upphör.

Barnets sugmönster

Viktiga upptäckter

Detaljerad information om barnets sugmönster
  1. Vakuum spelar en nyckelroll för mjölkutdrivningen
  2. Tungan rör sig inte i en tydligt peristaltisk rörelse
  3. Det sker ingen markant hopklämning av bröstvårtan
  4. Toppen på bröstvårtan når inte övergången mellan hårda och mjuka gommen
Film – ultraljud

Här kan du se en ultraljudsundersökning av sugcykeln

Filmen spelas upp i slow motion så att du kan se tungrörelserna.

Ett överlägg har placerats i den här bilden så att det ska bli lättare att förstå.

Abstracts från studier
Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (på engelska)

The aim of this study was to use ultrasound imaging to re-investigate the anatomy of the lactating breast. The breasts of 21 fully lactating women ...

Ramsay DT, Kent JC, Hartmann RA and Hartmann PE (2005)

Journal of Anatomy 206, 525-534
Tongue movement and intra-oral vacuum in breastfeeding infants (på engelska)

The mechanism by which the breastfeeding infant removes milk from the breast is still controversial. It is unclear whether the infant uses predominantly intra-oral vacuum ...

Geddes, D.T., Kent, J.C., Mitoulas, L.R. och Hartmann, P.E. (2008)

Early Human Development 84: 471-477
Referenser

Kent, J.C., Mitoulas, L.R., Cregan, M.D., Geddes, D.T., Larsson, M., Doherty, D.A. och Hartmann, P.E. Importance of vacuum for breastmilk expression. Breastfeeding Medicine 3(1): 11 - 19 (2008)

Geddes, D.T., Langton, D.B., Gollow, I., Jacobs, L.A., Hartmann, P.E. och Simmer, K. Frenulotomy for breastfeeding infants with ankyloglossia: Effect on milk removal and sucking mechanism as imaged by ultrasound. Pediatrics 122: e188 - e194 (2008)

McClellan, H.L, Geddes, D.T., Kent, J.C., Garbin, C.P., Mitoulas, L.R. och Hartmann, P.E. Infants of mothers with persistent nipple pain exert strong sucking vacuums. Acta Paediatrica (2008)

Woolridge, M.W. The anatomy of infant sucking: Midwifery Dec; 2(4): 164–71 (1986)sucking baby on mothers breast

Relaterade lösningar
personalfit-plus-breast-shield PersonalFit PLUS brösttratt

PersonalFit PLUS brösttrattar har en innovativ och naturlig passform som gör pumpningen mer bekväm. ...