Bröstmjölkens sammansättning – en upptäcktsresa

Forskare upptäcker och karakteriserar hela tiden nya beståndsdelar i bröstmjölk, och resan är långt ifrån över. 2007 upptäckte forskare stamceller i bröstmjölk (Cregan et al.). Kort därefter, år 2009, genomfördes en omfattande studie (Molinari et al.) om kartläggningen av proteomer i bröstmjölk. Då upptäcktes 261 nya proteiner som aldrig tidigare hade identifierats. 2015 presenterades en artikel (Alsaweed et al.) med över 300 dittills okända mikroRNA-molekyler i bröstmjölk, beståndsdelar som man vet spelar en avgörande roll i regleringen av genuttrycket.

Viktiga upptäckter

Bröstmjölk är mer än näring. Flerfunktionella proteiner som sigA, laktoferrin och lysozym samt fria fettsyror hämmar infektioner och förbättrar barnets hälsa.

Dessa ämnen samverkar för att inaktivera, förstöra eller binda vid särskilda mikrober och förhindrar därmed att mikroberna får fäste på slemhinnor.

Mammans levande celler förs över till barnet via bröstmjölken. Bland dessa celler återfinns vita blodkroppar, celler från livmoderns epitel, stamceller och cellfragment som stärker barnets immunförsvar.

Bröstmjölken innehåller även oligosackarider, och ett stort antal av dessa förs också över till barnet. Detta har visats ha en viktig immunologisk funktion, eftersom dessa ämnen fungerar som probiotika som underlättar tillväxten av normal mikroflora i mag-tarmkanalen. De fungerar även som receptoranaloger som förhindrar att patogener – inklusive rotavirus – får fäste i slemhinnorna i mag-tarmkanalens ytor.

Bröstmjölk innehåller också kommensala bakterier som blir en del av tarmens mikroflora och inverkar på inflammatoriska och immunomodulära processer. Kommensala bakterier förhindrar överväxt av patogena bakterier och gör dessutom tarmen surare, får laktos att jäsa, bryter ned lipider och proteiner och producerar vitamin K och biotin.

Ladda ned infografiken här: ”Vad är det som gör bröstmjölken så unik?”

Teaser Vad är det som gör bröstmjölk så unik
Abstracts från studier
Identification of nestin-positive putative mammary stem cells in human breast milk (på engelska)

Stem cells in mammary tissue have been well characterised by using the mammary stem cell marker, cytokeratin (CK) 5 and the mature epithelial markers CK14, ...

Cregan MD, Fan Y, Appelbee A, Brown ML, Klopcic B, Koppen J, Mitoulas LR, Piper KM, Choolani MA, Chong YS, Hartmann PE (2007)

Cell Tissue Res 329, 129-136
Proteome mapping of human skim milk proteins in term and preterm milk (på engelska)

The abundant proteins in human milk have been well characterized and are known to provide nutritional, protective, and developmental advantages to both term and preterm ...

Molinari CE, Casadio YS, Hartmann BT, Livk A, Bringans S, Arthur PG, Hartmann PE (2012)

J Proteome Res 11, 1696-1714
Referenser

Alsaweed,M. et al. Human milk microRNA and total RNA differ depending on milk fractionation. Journal of Cellular Biochemistry doi:10.1002/jcb.25207, (2015)

Newburg,D.S. & Walker,W.A. Protection of the neonate by the innate immune system of developing gut and of human milk. Pediatr Res 61, 2-8 (2007)

Hassiotou,F. et al. Maternal and infant infections stimulate a rapid leukocyte response in breastmilk. Clin Transl Immunology 2, e3 (2013)

Hassiotou,F. et al. Breastmilk is a novel source of stem cells with multilineage differentiation potential. Stem Cells 30, 2164-2174 (2012)

Bode,L. Human milk oligosaccharides: Every baby needs a sugar mama. Glycobiology 22, 1147-1162 (2012)

Garrido,D., Kim,J.H., German,J.B., Raybould,H.E., & Mills,D.A. Oligosaccharide binding proteins from Bifidobacterium longum subsp. Infantis reveal a preference for host glycans. PLoS One 6, e17315 (2011)

Sela,D.A. et al. An infant-associated bacterial commensal utilizes breast milk sialyloligosaccharides. J Biol Chem 286, 11909-11918 (2011)

Wu,S., Grimm,R., German,J.B., & Lebrilla,C.B. Annotation and structural analysis of sialylated human milk oligosaccharides. J Proteome Res 10, 856-868 (2011)