Calma: från vision till verklighet

Forskning har tydligt visat att det ammande barnet kan upprätthålla ett vakuum, hålla kvar sugtaget, andas regelbundet och på så vis hålla sig stabil och lugn. Med detta i åtanke började Medela arbeta med visionen om Calma, en matningslösning baserad på barnets naturliga mjölkutdrivningsbeteende.

Calma har en inbyggd vakuumreglerad ventil som innebär att barnet måste skapa ett vakuum för att mjölken ska börja flöda. Dessutom måste barnet använda en tungrörelse som liknar amning för att suga ut mjölken.

Under utvecklingsfasen av Calma genomfördes forskning som senare har resulterat i tre expertgranskade tidskriftsartiklar: två med Hartmann Human Lactation Research Group från University of Western Australia (Geddes et al. 2011, Sakalidis et al. 2012) och den tredje med doktor Mizuno från Showa University i Tokyo (Segami et al. 2013).

Fördelar för barnet

Den här forskningen utgjordes av en vetenskaplig jämförelse mellan amning och matning med vakuumstyrd napp, och den viktigaste upptäckten var att resultaten för båda matningsmetoderna var likartade för följande faktorer:

  • tungrörelse, bröstvårtans placering och användningen av vakuum för att driva ut mjölk
  • koordinationen mellan sugning, sväljning, andning och pauser
  • mjölkens överföringshastighet och amningslängden
  • munnens öppningsvinkel (sugtag) och rörelsemönstret för käke och
    strupe
  • fysiologisk stabilitet mätt i hjärtfrekvens och syremättnad.
Illustration av mjölkflöde med Calma och vid bröstet

Mer information om Världshälsoorganisationens rekommendation om amningsperiod finns på www.medela.com/who

Diagram – puls och syrgasmättnad i blodet med Calma
Abstracts från studier
Tongue movement and intra-oral vacuum of term infants during breastfeeding and feeding from an experimental teat that released milk under vacuum only (på engelska)

Recent literature supports the theory that vacuum is integral to the removal of milk from the breast rather than peristaltic compression of the breast. ...

Geddes, D.T., Sakalidis, V.S., Hepworth, A.R., McClellan, H.L., Kent, J.C., Lai, C.T. and Hartmann, P.E. (2011)

Early Human Development 88: 443 - 449
Oxygen saturation and suck-swallow-breathe coordination of term infants during breastfeeding and feeding from a teat releasing milk only with vacuum (på engelska)

Vacuum is an important factor in milk removal from the breast, yet compression is the predominant component of milk removal from bottle teats. Since bottle-feeding ...

Sakalidis,V.S., McClellan,H.L., Hepworth,A.R., Kent,J.C., Lai,C.T., Hartmann,P.E. and Geddes,D.T. (2012)

International Journal of Pediatrics ID 130769
Referenser

Segami,Y., Mizuno,K., Taki,M., & Itabashi,K. Perioral movements and sucking pattern during bottle feeding with a novel, experimental teat are similar to breastfeeding, Journal of Perinatology 33, 319-323 (2013)

Relaterade lösningar