Forskningen är en del av Medelas DNA

Medela är ett forskningsbaserat företag som investerar i grundläggande forskning i samarbete med globala opinionsledare. Detta ger en vetenskaplig bas för produktinnovation och klinisk praxis, och gör att forskningsresultat kan omsättas i tydlig praktisk nytta.

Långsiktiga samarbeten

Grundläggande forskning är ett långsiktigt åtagande som vi är starkt engagerade i. Under årens lopp har Medela utvecklat långvariga relationer med ledande forskare. Dessa partnerskap är ett exempel på hur industrin och forskningsvärlden kan arbeta tillsammans.

Medela letar hela tiden efter nya partner bland universitet, sjukhus och forskningsinstitut över hela världen som kan vara med i dessa samarbetsprogram.

Utmanar de grundläggande principerna

Vår forskningsresa leder oss fram till kunskaper som ofta utmanar de grundläggande principerna. Det lägger en vetenskaplig grund inför nästa steg: målforskning, och därefter produktutveckling och klinisk forskning. Forskning är en grundsten i innovationsprocessen, som leder fram till produkter som utmanar befintliga metoder.

Resan mot nya upptäckter fortsätter

Medelas engagemang i såväl produktrelaterad forskning som annan forskning är genuint och väletablerat. Vi är ett forskningsbaserat företag och kommer att fortsätta vår forskningsresa långt in i framtiden.

Ladda ned infografiken här: ”Forskning är en del av Medelas DNA”.

Teaser Forskningen är en del av Medelas DNA
Mer information