Logistiska lösningar för bröstmjölk på neonatalvårdsavdelningar

På neonatalvårdsavdelningar strävar man efter att förse för tidigt födda barn med så mycket mjölk som möjligt från deras egna mammor. För att tillgången och kvaliteten på bröstmjölken ska kunna upprätthållas på NEO måste varje steg optimeras. För ett barn som inte ammas ska det huvudsakliga målet vara att hjälpa barnet att ändå dra nytta av fördelarna med bröstmjölk. Medela har beaktat de potentiella risker och logistiska utmaningar som neonatala intensivvårdsavdelningar ställs inför, och erbjuder vårdpersonal en översikt över evidensbaserade logistiska procedurer för hantering av bröstmjölk på NEO, samt över hur Medelas lösningar kan bidra till att standardisera hanteringen.

Bröstmjölken är central för vår verksamhet

Medela – mamma som bär sitt barn

Såväl forskare som praktiker är ense om att bröstmjölk är den bästa näringskällan för barns tillväxt och utveckling, och att amning är det mest naturliga och säkra sättet att ge barn bröstmjölk. Mer…