Överbrygga svårigheterna: standardisering av logistisk hantering av bröstmjölk på neonatalvårdsavdelningar

Medela vet vilka utmaningar hantering av bröstmjölk på NEO för med sig. Innan mjölken kan ges till barnet genomgår den flera olika procedurer och processer som kan inverka negativt på både mängden och kvaliteten. Det är alltså en stor logistisk utmaning att kunna förse barnen med bröstmjölk i en form som är så lik nyligen urpumpad mjölk som möjligt.

För att hjälpa de barn som inte kan amma måste neonatalvårdsavdelningen etablera logistikprocesser för att

  • kunna tillhandahålla tillräckligt med bröstmjölk
  • med så hög kvalitet som möjligt.
  • Målet är att amningen ska ha kommit igång vid utskrivningen.

Vid all hantering av bröstmjölk krävs goda hygienrutiner, korrekt märkning och lämpliga lagringsförhållanden. Detta kräver stor noggrannhet av alla inblandade. Det är även viktigt att  föräldrarna lär sig sjukhusets rutiner och riktlinjer så att de kan fortsätta att följa dessa när de själva hanterar bröstmjölk, både på sjukhuset och när de kommer hem. Nedan visas en illustration av den komplicerade hanteringsvägen för bröstmjölk. Mjölken kan utsättas för en mängd olika temperaturer, lagras under olika långa perioder och ges till barn enligt olika typer av näringsmässiga krav. Därför krävs en noggrann logistisk hantering av bröstmjölken, och hanteringen bör standardiseras så långt det är möjligt.