Utmaningar med bröstmjölkslogistik på NEO

Matning med bröstmjölk på NEO sker sällan enligt standardiserade processer. Riktlinjerna för hantering av bröstmjölk ser olika ut på olika sjukhus, och de är anpassade efter gällande regelverk och sjukhusets resurser. Eftersom fördelarna med bröstmjölk är så stora strävar Medela efter att utveckla evidensbaserade lösningar som gör hanteringen av bröstmjölk på NEO mer konsekvent och effektiv.

Nedan visas en illustration av hanteringsvägen för bröstmjölk på en neonatal intensivvårdsavdelning. Medelas sortiment för logistik kring bröstmjölk innehåller lösningar som ger stöd i samtliga faser av hanteringen.