Hjälpmedel för utveckling av barnets sugförmåga på neonatal intensivvårdsavdelning

Att amningsförmågan utvecklas kontinuerligt är välkänt. Därför erbjuder Medela en portfölj med matningsprodukter som gör det lättare att förse barn som ligger på sjukhus med mjölk – på ett sätt som inte bara i möjligaste mån liknar amning, utan som även anpassas individuellt efter barnet och främjar ätförmågan och mognaden. Medela hjälper personalen på NEO att hitta den perfekta lösningen för varje situation när det gäller bröstmjölksmatning av för tidigt födda barn. Denna översikt över Medelas lösningar för matning på NEO är en bra utgångspunkt för att söka vidare efter mer detaljerat material och information om bröstmjölk och amning av för tidigt födda barn.

Bröstmjölken är central för vår verksamhet

Medela – mamma som bär sitt barn

Såväl forskare som praktiker är ense om att bröstmjölk är den bästa näringskällan för barns tillväxt och utveckling, och att amning är det mest naturliga och säkra sättet att ge barn bröstmjölk. Mer…