Överbrygga svårigheterna: Att mata ett barn som ligger på sjukhus

På neonatala intensivvårdsavdelningar arbetar man ständigt för att optimera rutinerna och underlätta utvecklingen av amningsförmågan hos sjuka eller för tidigt födda barn. Genom forskningsbaserade och processoptimerade innovationer i kombination med forskningsöversikter och sammanfattningar av de senaste studierna hjälper Medela både personalen på NEO och föräldrar att fatta välinformerade beslut som hjälper barnet att utveckla sin amningsförmåga.

Icke-orala metoder för matning

Ett barn som föds väldigt mycket för tidigt hamnar direkt i en näringsmässig nödsituation. För att dessa barn inte ska svälta inriktas de första insatserna framför allt på att tillföra näringsämnen via fullständig eller partiell parenteral matning intravenöst. Så snart barnet är redo övergår man till enteral näringstillförsel, vilket innebär att barnet får mjölk via en nasogastrisk eller orogastrisk sond.

Det finns flera risker med icke-orala metoder för matning, till exempel risk för infektion, felberäkningar vid näringstillförsel och administrering eller fysiska svårigheter i samband med insättning av kateter eller sond. Därför är det viktigt att hjälpa barnet att klara av oral matning så snart det är möjligt.

Övergång till oral matning

Det går att underlätta övergången till oral matning med hjälp av icke-närande sugning. För tidigt födda barn som tränar på icke-närande sugning under enteral matning uppvisar bättre matningstolerans än de som inte gör det. Dessutom övergår de snabbare från enteral matning till oral matning, de ökar mer i vikt och tillbringar inte lika lång tid på sjukhuset. Genom att bedöma det för tidigt födda barnets mognadsgrad för oral matning kan man lättare välja rätt tidpunkt för övergången.

Oral matning

En viktig del av övergångsfasen från enteral till oral matning är de första försöken att mata oralt parallellt med sondmatningen. Medelas sortiment för oral matning innehåller flera forskningsbaserade matningslösningar för hela övergångsfasen fram till utskrivningen. Produkterna stöttar amningsutvecklingen och ger matningsupplevelser som ligger så nära amning som möjligt. Medela bidrar till att skapa positiva upplevelser av oral matning för barn, föräldrar och personal på den neonatala intensivvårdsavdelningen.

Referenser

Schanler R.J., Lau, C., Hurst, N.M., & Smith, E.O. Randomized trial of donor human milk versus preterm formula as substitutes for mothers’ own milk in the feeding of extremely premature infants. Pediatrics 116, 400–406 (2005).

Medeiros, A.M.C. et al. Characterization of the transition technique from enteral tube feeding to breastfeeding in preterm newborns. J Soc Bras Fonoaudiol 23, 57–65 (2011).

Quandt, D., Schraner, T., Ulrich Bucher, H., & Arlettay Mieth, R. Malposition of feeding tubes in neonates: Is it an issue? Pediatr Gastroenterol Nutr 48, 608–611 (2009).

Hurrell, E. et al. Neonatal enteral feeding tubes as loci for colonisation by members of Enterobacteriaceae. BMC Infectious Disease 9, 146 (2009).

Bingham, P.M., Ashikaga, T., & Abbasi, S. Prospective study of non-nutritive sucking and feeding skills in premature infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 95, F194–F200 (2010).