Översikt: Medelas lösningar för NEO

Medela vet vilka utmaningar hantering av bröstmjölk på NEO för med sig. Det kan vara svårt för mamman att uppnå tillräcklig mjölkproduktion och barnet kan ha svårt att få i sig mjölken. Dessutom måste det finnas goda hygien- och logistikrutiner.

Vetenskaplig forskning

Medela strävar efter högsta möjliga kvalitet i all vetenskaplig forskning vi bedriver. Det är det som har gjort det möjligt för oss att utveckla avancerad teknik för bröstpumpning och bröstmjölksmatning, även för svåra situationer, till exempel när ett barn föds för tidigt. Medela samarbetar med erfaren vårdpersonal och med universitet, sjukhus och forskningsinstitut världen över.

Produkter

Att hjälpa mammor att pumpa ur mjölk är Medelas kärnkompetens. Detta innefattar också säker och hygienisk förvaring av bröstmjölk i BPA-fria behållare. Enkla lösningar för märkning, förvaring, transport, uppvärmning och tining gör det lättare att hantera den värdefulla bröstmjölken på ett säkert sätt, och Medelas innovativa produkter för olika matningssituationer hjälper barnet att få i sig bröstmjölken.

Utbildning för vårdpersonal på neonatala intensivvårdsavdelningar

Forskning och utbildning är integrerade verksamheter inom Medela. Via Medela knyts kliniker och utbildningsledare till varandra i ett nära samarbete som leder till yrkesmässig utveckling, kunskapsutbyte och samverkan med den akademiska världen.