Säker bröstmjölkshantering och infektionskontroll på NEO

Bröstmjölk har potenta infektionshämmande egenskaper som bidrar till att förhindra mikrobtillväxt. Bröstmjölkens unika sammansättning gör att det kan vara komplext och utmanande att samla upp, hantera och lagra bröstmjölk på NEO på ett sätt som förhindrar att mjölken utsätts för kontamineringsrisker. Fördelarna med bröstmjölk är långt större än den infektionsrisk som mjölken medför, men det är ändå avgörande att hanteringsprocessen för bröstmjölk optimeras så att säkerhet och infektionskontroll kan säkerställas. Medela strävar efter att tillhandahålla kunskap och produkter som förbättrar den logistiska hanteringen av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar. Medela stödjer vårdpersonal på NEO med evidensbaserade lösningar för säker och hygienisk hantering av bröstmjölk.

Bröstmjölken är central för vår verksamhet

Medela – mamma som bär sitt barn

Såväl forskare som praktiker är ense om att bröstmjölk är den bästa näringskällan för barns tillväxt och utveckling, och att amning är det mest naturliga och säkra sättet att ge barn bröstmjölk. Mer…