Överbrygga svårigheterna: säker och hygienisk hantering av bröstmjölk

Barn på neonatala intensivvårdsavdelningar som inte kan ammas kan i stället matas med bröstmjölk. Det är avgörande att denna mjölk medför minimala risker för barnet och håller så hög kvalitet som möjligt.

Alla processer som involverar bröstmjölk måste därför

• minimera kontamineringsrisken
• främja säker uppsamling och rengöring
• bidra till att bevara de bioaktiva beståndsdelarna i sin helhet
• minska risken för överföring av sjukdomar
• göra att den tillgängliga volymen kan utnyttjas så effektivt som möjligt
• minimera riskerna för förväxlingar.

Medela har samma mål. Genom forskningsbaserade och processoptimerade innovationer i kombination med forskningsöversikter och sammanfattningar av de senaste studierna hjälper Medela både vårdpersonal och patienter att fatta välinformerade beslut.

Att förhindra kontaminering, hålla en god infektionskontroll och skydda och bevara bröstmjölkens näringsmässiga och skyddande beståndsdelar är avgörande i arbetet på en neonatal intensivvårdsavdelning. Felaktig hantering kan försämra mjölkens kvalitet och öka risken för hygienbrister eller förväxlingar. Om ett hygienproblem upptäcks måste den värdefulla bröstmjölken i de flesta fall kasseras. 

Referenser

Gransden, W.R., Webster, M., French, G.L., & Phillips, I. An outbreak of Serratia marcescens transmitted by contaminated breast pumps in a special care baby unit. J Hosp Infect 7, 149–154 (1986).

Brown, S.L., Bright, R.A., Dwyer, D.E., & Foxman, B. Breast pump adverse events: Reports to the food and drug administration. J Hum Lact 21, 169–174 (2005).

Donowitz, L.G., Marsik, F.J., Fisher, K.A., & Wenzel, R.P. Contaminated breast milk: A source of Klebsiella bacteremia in a newborn intensive care unit. Rev Infect Dis 3, 716–720 (1981).