Utbildning för NEO

Medela samarbetar med experter världen över för att lösa amningsrelaterade problem och underlätta användningen av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar. Medela ger direkt stöd till olika forskningsprojekt, och sammanfattar dessutom befintliga kunskaper och sprider dem i olika kanaler genom informationsmaterial och evenemang.

”Forskningsöversikter”

Medela har genomfört en omfattande genomgång av publicerad litteratur. Det har lett fram till forskningsöversikter, som beskriver de senaste evidensbaserade

  • metoderna för att främja matning med bröstmjölk och amning på neonatala intensivvårdsavdelningar.
  • procedurerna för att främja utvecklingen av heltäckande, standardiserade logistikprocesser för bröstmjölkshantering på neonatala intensivvårdsavdelningar
  • metoder för att främja säker och hygienisk hantering av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar.

Beställ nu (NYTT): Nedladdningsformulär

Abstracts från studier

Abstracts från studier ger en vetenskaplig och klinisk kontext för specifika innovationer i processer och produkter. De ger läsaren sammanfattningar, analyser och förklaringar av klinisk forskning och skapar därmed rätt förväntningar när en ny metod eller teknik introduceras.

Mer information om abstracts från studier finns i nedladdningscentret

Broschyrer för neonatala intensivvårdsavdelningar

Dessa broschyrer ger en överblick över Medelas lösningar för neonatala intensivvårdsavdelningar och ger stöd för vårdpersonal i form av

  • optimala evidensbaserade lösningar för varje enskild situation, i takt med utvecklingen av barnets sugförmåga
  • en översikt över evidensbaserade logistiska procedurer för hantering av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar, samt information om hur Medelas lösningar kan underlätta standardisering.
  • evidensbaserade lösningar för säker och hygienisk hantering av bröstmjölk.

Infografik

Teaser Vad är normalt när det gäller amning

Infografik tydliggör komplicerade begrepp i form av bilder och gör det lättare för läsarna att förstå viktig information. Visuell presentation av data och instruktionsmaterial är en effektiv metod att sprida kunskap om till exempel amning till olika målgrupper på alla kunskapsnivåer.

Mer information om infografik finns i nedladdningscentret

Affischer och DVD-skivor

Medela stödjer många forskningsprojekt. Affischer och DVD-skivor visar de viktigaste resultaten från dessa projekt, bland annat vetenskapen om barnets sugmönster och bröstmjölksutdrivning.

Mer information om affischer och DVD-skivor finns i nedladdningscentret

Evenemang för kunskapsöverföring för neonatala intensivvårdsavdelningar

Medela anordnar olika symposier om ämnen som rör bröstmjölk och för tidigt födda barn, både i form av regionala fristående evenemang och som deltagare vid nationella konferenser.

Medelas viktigaste evenemang är det årliga internationella symposiet om amning och laktation. Genom detta symposium gör Medela kunskapen direkt tillgänglig för yrkesutövarna inom området, bland annat läkare och sjuksköterskor inom neonatalvården. Symposiet är en plattform där internationellt namnkunniga forskare kan presentera sina senaste forskningsrön inom tre viktiga områden:

  • de senaste rekommendationerna för forskningsbaserad praxis
  • de unika beståndsdelarna i bröstmjölk
  • värdet av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar.

Klicka här för mer information om evenemang för kunskapsöverföring för neonatala intensivvårdsavdelningar.