ISRHML 2016

Medela kommer att delta vid den första ISRHML-konferensen på den afrikanska kontinenten. Fokus ligger på ISRHML:s mål om att nå ut till och inkludera de mest framstående forskarna från världens alla hörn.
ISRHML 2016