Calmita – ger nyfödda barn en bra start för lyckad amning

På sjukhus får nyfödda barn och deras mammor ofta problem med amningen. För tidigt födda barn kan dessutom behöva lära sig hur de ska samordna sugning, sväljning och andning. Calmita är en forskningsbaserad matningslösning för sjukhusbruk som har utvecklats av Medela. Tack vare den unika tekniken kan nyfödda barn använda sitt naturliga ätbeteende och på så vis utveckla sin amningsförmåga. Forskning har visat att för tidigt födda barn som matas med Calmita börjar amma redan på sjukhuset i avsevärt högre utsträckning och uppfyller kriterierna för utskrivning betydligt tidigare jämfört med barn som matas med en traditionell napp.
Barn som matas med Medela Calmita

Det finns flera skäl till att nyfödda barn på sjukhus, och framför allt för tidigt födda barn, ibland har svårt att amma. Ett nyfött barn kanske inte fullt ut har utvecklat förmågan att samordna sugandet, sväljandet och andningen, och inte heller den neuromuskulära förmågan att skapa ett tillräckligt högt vakuum i munhålan för att åstadkomma mjölkutdrivning under amning. Andra skäl till att direkt amning ibland inte är möjlig kan vara att mammans bröst inte har utvecklats tillräckligt på grund av för tidig födsel, att mamman är sjuk eller att mamman och barnet har separerats efter förlossningen.

Underlättar amningsbeteendet

Calmita är en forskningsbaserad matningslösning som gör att nyfödda kan använda och utveckla sitt naturliga matningsbeteende, och som underlättar övergången till amning. Tekniken i Calmita gör att barnet driver ut mjölk på ett liknande sätt som vid amning. Nyfödda barn skapar ett intraoralt vakuum genom att röra tungan nedåt. Vid bröstet leder denna rörelse till att mjölkkanalerna öppnas. Med Calmita leder samma rörelse till att den vakuumreglerade ventilen öppnas så att mjölken flödar fram. Barnet bestämmer på så vis själv takten i sitt ätande och kan när som helst göra pauser.

Calmita finns i två varianter med olika tröskelvärden för den vakuumreglerade ventilen, vilket gör att den passar för många olika slags behov hos nyfödda barn. Calmita Starter kan användas så snart det nyfödda barnet kan skapa minsta möjliga vakuum. När barnet sedan har blivit bättre på att skapa vakuum kan man i stället börja använda Calmita Advanced. Calmita är en produkt för engångsbruk som kommer ren från tillverkningen och är Ready-to-Use.

Effekten av Calmita

Forskning har visat att för tidigt födda barn som matas med Calmita börjar amma redan på sjukhuset i avsevärt högre utsträckning jämfört med barn som matas med en traditionell napp. Calmita hjälper barnet att uppfylla sjukhusets utskrivningsvillkor snabbare så att vistelsetiden blir betydligt kortare. Detta innebär inte bara lägre kostnader utan också en minskad risk för infektioner på sjukhuset och att familjen kan återförenas tidigare.

Användning av Calmita kräver mycket små förändringar i sjukhusets rutiner, och den enkla och högkvalitativa utformningen gör den säker och enkel att använda.

Mer information finns på www.medela-calmita.com.
 

Kontakt

Martin Elbel
Medela AG
Head of Corporate Communications
E-post: martin.elbel@medela.ch
Telefon +41 41 769 54 37 (kontor), +41 79 881 78 28 (mobiltelefon)