Fototerapi

Med BiliChek erhålls en numerisk mätning av uppskattad bilirubinnivå i mg/dL eller μmol/L inom ett kliniskt fördelaktigt intervall, som har korrelerats med total bilirubinkoncentration i serum mätt med högtrycksvätskekromatografi (HPLC). Instrumentet används på sjukhus eller i institutionsmiljö, inklusive kliniker, läkarmottagningar och hemsjukvårdsförmedlingar, för att hjälpa läkare övervaka nyfödda barns status beträffande utveckling av hyperbilirubinemi.