Calesca enhet för uppvärmning och upptining

Calesca är en vattenfri enhet för uppvärmning och upptining av bröstmjölk som optimerar och standardiserar rutinerna för hantering av bröstmjölk. Den kan placeras på en droppställning bredvid varje säng på NEO eller på en arbetsbänk för att förbereda en matning. Calesca är utformad för sjukhusmiljö och fungerar genom att varmluft cirkulerar i ett slutet kärl.

Uppvärmning och upptining av bröstmjölk med Calesca

Calesca är en vattenfri enhet för uppvärmning och upptining av bröstmjölk som är utformad för individuellt behov på neonatalvårdsavdelningar. Den gör det lättare att optimera och standardisera rutinerna för hantering av bröstmjölk. Med Calesca värms mjölken varsamt upp till samma temperatur som urpumpad bröstmjölk, utan att utsättas för stark värme. På så sätt bevaras bröstmjölkens helhetsinnehåll. Endagsinsatsen håller en flaska eller spruta på plats på ett hygieniskt sätt.

Calesca kan placeras på en droppställning bredvid varje säng på en neonatal vårdsavdelning, eller på en arbetsbänk för att förbereda en matning. Det är en personlig enhet, vilket minskar risken för förväxlingar. Calesca är så enkel att hantera att barnets föräldrar själva kan använda den. Det underlättar familjeintegrerad vård och gör matningen mer flexibel.

Medela Calesca enhet för uppvärmning och upptining på sjukhus

Fördelar med Calesca

Med hjälp av Calesca kan bröstmjölkens innehåll bevaras så långt det är möjligt, och dessutom kan Calesca användas som en del i en säker, hygienisk och standardiserad metod för att förbereda matningar.

Calesca kan värma upp mjölk från tre olika starttemperaturer: rumstemperatur, kylskåpstemperatur eller frystemperatur. Fryst mjölk kan snabbt tinas upp till kylskåpstemperatur så att den sedan kan delas upp i portioner och användas under dagen.

Den kan användas med alla Medelas flaskor och de flesta behållare upp till 250 ml, samt med sprutor från 1 till 60 ml. Calesca håller mjölken varm i upp till 30 minuter efter att en uppvärmningscykel har slutförts, utan att mjölkens innehåll påverkas.

Med Calesca sker värmning och varmhållning genom varmluft som cirkulerar i ett slutet kärl, vilket eliminerar risken för smittspridning på grund av kontakt med vatten.

  • Varsam uppvärmning bidrar till att bevara näringsämnena
  • Stöder familjeintegrerad vård
  • Flexibla matningsförberedelser
  • Eliminerar den smittorisk som vattenbaserad uppvärmning medför
  • Minimerar risken för förväxling
  • Tidsbesparande och hygienisk
  • Bekväm och enkel att använda
Användbara produkter