Calmita matningslösning

Calmita är utformad för att hjälpa nyfödda att utveckla sin sugförmåga. Det är en innovativ, forskningsbaserad matningslösning för sjukhusbruk som hjälper fullgångna och för tidigt födda barn att utveckla och använda sin egen, naturliga sugförmåga. ”Genom att barnen kan använda sin naturliga sugteknik blir Calmita inte bara ett stöd och ett skydd för amningen på sjukhuset, utan förbättrar också amningsfrekvensen och förkortar sjukhusvistelsen”, säger professor Karen Simmer.

Forskningsbaserad matningslösning för sjukhusbruk

Forskning från King Edward Memorial Hospital och University of Western Australia ligger till grund för den här unika matningslösningen för sjukhusbruk som kan hjälpa för tidigt födda och sugsvaga barn att träna den sugteknik som efterliknar den som barnet när det är möjligt, ska använda vid bröstet.

Den inbyggda vakuumreglerade ventilen gör att barnet kan välja när de vill äta eller pausa. Mjölken flödar endast när barnet uppnår ett förbestämt vakuumtröskelvärde. Nyfödda barn skapar en egen sugrytm och suger därmed ut exakt rätt mängd mjölk i exakt den takt som passar dem. 

Barn som matas med Medela Calmita

Fördelar med Calmita

Calmitas vakuumreglerade ventil gör att barnet kan använda sitt naturliga sugbeteende och själv styra mjölkflödet.

På många neonatala intensivvårdsavdelningar är framgångsrik och fullständig oral matning ett av de viktigaste villkoren för utskrivning. Calmita kan hjälpa nyfödda barn att uppfylla utskrivningsvillkoren tidigare, och därmed kan sjukhusvistelsen bli betydligt kortare.

Calmita finns i två varianter med olika tröskelvärden för den vakuumreglerade ventilen: Calmita Starter (vit, lågt tröskelvärde) och Calmita Advanced (gul, medelhögt tröskelvärde).

Calmita är en produkt för engångsbruk och behöver inte rengöras före den första användningen. Den levereras individuellt förpackad som Ready-to-Use.

Den senaste forskningen om för tidigt födda barn som vårdas på sjukhus och matas med Calmita i stället för med vanliga nappar har visat följande fördelar:

  • Tidigare utskrivning (Simmer, K., et al. under tryckning)
  • Naturligt sugbeteende (Geddes, D.T., et al. ISRHML Conference, 2012)
  • Ökad amningsfrekvens på sjukhuset (Simmer, K., et al. under tryckning)
  • Hjälper och skyddar vid amning
Nedladdningar & Länkar
Relaterade filmer
Related videos

Calmitas tekniska egenskaper

Referenser

Simmer, K., Kok, C., Nancarrow, K., Hepworth, A.R., & Geddes, D.T. Novel feeding system to promote establishment of breastfeeds after preterm birth: A randomised controlled trial [poster]. 17th Annual Congress Perinatal Society of Australia and New Zealand, 14–17 april 2013, Adelaide, Australien (2013).

Geddes, D.T., Nancarrow, K., Kok, C.H., Hepworth, A., & Simmer, K. Investigation of milk removal from the breast and a novel teat in preterm infants [poster]. 16th International Society for Research on Human Milk and Lactation Conference, 27 september – 1 oktober 2012, Trieste, Italien (2012).