Pumpning

Symphony PFP

Amning är det mest naturliga sättet att ge barnet tillgång till fördelarna med bröstmjölk, så att han eller hon kan växa och utvecklas på bästa sätt. Medela är en ledande partner inom sjukhusbranschen. Vi har ett stort engagemang för bröstmjölk och främjar amning genom våra innovativa, forskningsbaserade produkter. Den unika bröstpumpen Symphony och de forskningsbaserade pumpningsprogrammen har utvecklats specifikt för att hjälpa mammor under hela amningsperioden, så att de lättare kan initiera, bygga upp och upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion.