Programkortet Symphony PLUS för Symphony bröstpump Lokal kontakt

Programkortet Symphony PLUS för Symphony bröstpump

Programkortet Symphony PLUS innehåller programvara med två olika pumpningsprogram för den sjukhusklassade bröstpumpen Symphony. Programmet INITIERA kan användas av pumpberoende mammor för att få igång mjölkproduktionen, och programmet UPPRÄTTHÅLL är utformat för att optimera mjölkvolymen efter sekretorisk aktivering för att bygga upp och upprätthålla amningen.

Programkortet Symphony PLUS – utformat för att efterlikna det naturliga sugmönstret hos ett fullgånget barn

De forskningsbaserade pumpningsprogrammen för Symphony PLUS har utvecklats specifikt för att hjälpa mammor till för tidigt födda barn och fullgångna barn att initiera, bygga upp och upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion.

Initieringstekniken i Symphony efterliknar det oregelbundna och snabbare sug- och pausmönstret hos ett fullgånget barn under de första amningsdagarna, och hjälper pumpberoende mammor att initiera en fungerande mjölkproduktion.

Symphony är utrustad med 2-Phase Expression-teknik som efterliknar det fullgångna barnets sugmönster under etablerad amning, vilket optimerar mjölkvolymen.

Medela Symphony bröstpump i sjukhussal

Fördelar med programkortet Symphony PLUS

  • Symphony bröstpump och de forskningsbaserade programmen har utvecklats specifikt för att hjälpa mammor under hela amningsperioden så att de lättare kan initiera, bygga upp och upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion.
     
  • Programkortet Symphony PLUS levereras tillsammans med Symphony bröstpump.
     
  • Kortet kan också beställas separat, vilket innebär en unik uppgraderingsfunktion: nya forskningsresultat kan enkelt integreras genom att bara byta till ett nytt kort.
  • Effektiv för mammor till för tidigt födda barn och fullgångna barn
  • Stöd under de första dagarnas laktation: Medelas initieringsteknik
  • Optimerar mjölkvolymen vid etablerad amning

Vissa produkter är inte tillgängliga i alla länder.

Relaterade filmer

Varför använda Symphony bröstpump?

Så här startar du Symphony-programmet INITIERA

Så här startar du Symphony UPPRÄTTHÅLL

Användbara produkter
Referenser

Meier, P.P., Engstrom, J.L., Janes, J.E., Jegier, B.J., & Loera, F. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J Perinatol 32, 103–110 (2012).

Torowicz, D.L., Seelhorst, A., Froh, E.B., & Spatz DL Human milk and breastfeeding outcomes in infants with congenital heart disease. Breastfeed Med 10, (2015).

Wolff, P.H. The serial organization of sucking in the young infant. Pediatrics 42, 943-956 (1968).

Kent, J.C. et al. Importance of vacuum for breastmilk expression. Breastfeed Med 3, 11–19 (2008).

Kent, J.C., Ramsay, D.T., Doherty, D., Larsson, M., & Hartmann, P.E. Response of breasts to different stimulation patterns of an electric breast pump. J Hum Lact 19, 179–186 (2003).

Mitoulas, L., Lai, C.T., Gurrin, L.C., Larsson, M., & Hartmann, P.E. Effect of vacuum profile on breast milk expression using an electric breast pump. J Hum Lact 18, 353–360 (2002).

Prime, D.K., Garbin, C.P., Hartmann, P.E., & Kent, J.C. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med 7, 442–447 (2012).