Engångsflaskor och colostrumbehållare

Medelas engångsflaskor och colostrumbehållare kan användas direkt, och behöver inte rengöras före den första användningen.

Rätt storlek för varje användningstillfälle

De praktiska colostrumbehållarna och flaskorna är en viktig del av Medelas kompletta system för uppsamling och matning. Sortimentet av produkter för engångsbruk omfattar en steril colostrumbehållare (35 ml) med rundad botten samt tre flaskor (80 ml, 150 ml respektive 250 ml) för uppsamling, förvaring, hantering, pastörisering och matning av bröstmjölk. Flaskorna finns både i Ready-to-Use-version och steril version.

Engångsflaskorna och colostrumbehållaren är avsedda för engångsbruk.

Medela engångsflaskor för NEO

Fördelar med engångsflaskor och colostrumbehållaren

Medelas sortiment av engångsflaskor omfattar flaskor i tre olika storlekar och en colostrumbehållare, för att anpassas efter mammans mjölkproduktion.

Flaskorna kan användas för uppsamling av bröstmjölk med valfritt pumpset från Medela och för förvaring av urpumpad bröstmjölk i kylskåp eller frys.

Alla engångsflaskor är försedda med gradmarkeringar så att det går att se exakt hur mycket bröstmjölk som pumpas ur eller ges till barnet.

Colostrumbehållaren för engångsbruk har en rundad botten så att inte en droppe går till spillo.

  • Utformad för uppsamling, förvaring, hantering, pastörisering och matning av bröstmjölk
  • Kan användas direkt från förpackningen utan att behöva rengöras först.  Kasseras efter användning.
  • Flera olika storlekar för anpassning efter mjölkproduktionen, vilket kan göra det lättare för mammans motivation
  • Sparar tid och ger ökad processeffektivitet
  • Tillverkade av livsmedelsklassat material och utan BPA
Användbara produkter