Produkter för engångsbruk Lokal kontakt

Produkter för engångsbruk - Lösningar för varje sjukhus och varje situation

Med vårt anpassade sortiment av produkter och tjänster strävar Medela efter att ge bästa möjliga stöd för såväl sjukhuset som mamman och barnet. Vi är medvetna om att situationen på varje sjukhus är unik och har utökat vårt sortiment av engångsprodukter för att underlätta för alla kunder efter behov. Företaget kan nu erbjuda ett komplett och heltäckande sortiment av produkter för engångsbruk som finns både i Ready-to-Use-version och steril version. De är avsedda för engångs- eller endagsbruk på sjukhus och behöver inte rengöras före den första användningen, vilket sparar både tid och pengar.

Förbättra sjukhusets effektivitet med Medelas nya sortiment av produkter för engångsbruk

Med sitt sortiment av produkter för engångsbruk förenklar Medela de dagliga rutinerna. Dessutom förenklas sjukhusens arbete, eftersom ingen rengöring behövs inför den första användningen. Medela vill erbjuda skräddarsydda lösningar för varje sjukhus och varje situation, och därför finns produkterna både i Ready-to-Use-version och steril version.

Ready-to-Use-alternativet

Medelas Ready-to-Use-produkter är hygieniskt säkra (German Consulting Centre for Hospital Epidemiology and Infection Control, 2014) och kostnadseffektiva produkter för engångsbruk för alla marknader där användning av icke-sterila produkter är tillåtet enligt lokala riktlinjer eller regler. De är godkända för sjuka barn, för tidigt födda barn, fullgångna barn och deras mammor (German Consulting Centre for Hospital Epidemiology and Infection Control, 2014) och behöver inte rengöras före den första användningen.

  • Produkterna är formade vid över 150 °C vilket gör att potentiella patogener förstörs
  • Produktion och förpackning sker i renrum under laminär strömning*
  • Mikrobiologisk testning görs av prover från varje produktionsserie (SS-EN ISO 11737-1) före marknadslansering
  • Mer än 10 gånger renare än buteljerat vatten (Federal Ministry of Justice, 2001)

Sterilt alternativ

Medelas sterila produkter genomgår en validerad process i enlighet med relevanta standarder (SS-EN ISO 11737-1, SS-EN ISO 11607-1, SS-EN ISO 11607-2, SS-EN ISO 11135-1) De är tillgängliga för marknader och sjukhus där användning av icke-sterila produkter inte är tillåtet enligt lokala riktlinjer och regler, eller där sterila produkter efterfrågas specifikt. Observera att en separat, steril förpackning garanterar steriliteten för varje enskild produkt tills förpackningen öppnas eller bäst före-datum har passerats.

  • Produkter som behandlas med EO-gas – verifierade som sterila under hela hållbarhetstiden
  • En separat, steril förpackning garanterar steriliteten för varje enskild produkt

* Hölje med laminär strömning med luftkvalitet i klass med ISO 8 eller ISO-certifierade renrum, klass 7 eller 8 (SS-EN ISO 14644-1)