Avvänjning

Ett barn anses vara avvant när han eller hon slutar äta från bröstet eller när mamman avbryter amningen, och barnet sålunda får i sig alla näringsämnen från andra källor än bröstet. Ett barn kan avvänjas fysiologiskt, vilket styrs av antingen barnet eller mamman, eller av medicinska skäl.