Avvänjning av medicinska skäl

Avvänjning innebär att barnets beroende av mammans mjölkproduktion avvecklas, och andra näringskällor börjar gradvis användas i stället. I sällsynta fall kan plötslig avvänjning krävas på grund av att mamman blir sjuk eller börjar medicinera, eller som en följd av att mamman och barnet är skilda åt under längre tid. Till skillnad från avvänjning som styrs av barnet eller initieras av mamman – en process som pågår under flera månader – kan plötslig avvänjning leda till svårigheter för såväl mamman som barnet när det gäller den fysiologiska omställningen. Det kan även leda till starkt obehag i brösten, och mamman löper ökad risk att drabbas av mastit. Plötslig avvänjning ska undvikas i möjligaste mån, eftersom avvänjning helst ska ske gradvis (styrt av antingen mamman eller barnet).
Råd från Medela: mastit under amning

Fysiologiska förändringar vid snabb avvänjning

Under avvänjning sker stora förändringar i mjölkens sammansättning, speciellt vid snabb (abrupt) avvänjning. Även om bröstets utsöndringskapacitet minskar behåller den krympande bröstvävnaden åtminstone delar av sin funktion relativt länge (cirka 45 dagar). Från dag 1 till 45 minskar koncentrationen av laktos och kalium, medan koncentrationen av natrium, fett och den totala proteinhalten ökar. Dessutom blir mjölken mycket saltare på grund av det ökade proteininnehållet (laktoferrin, immunglobulinerna A, G och M, albumin, laktalbumin och kasein).

Plötslig avvänjning kan även leda till hormonella förändringar, speciellt under den första tiden efter förlossningen när prolaktinnivåerna är högre. 

Allmänna riktlinjer vid avvänjning av medicinska skäl

  • Om avvänjning av medicinska skäl behövs ska mamman få stöd från läkare eller annan vårdpersonal som har goda kunskaper om amning. Mammans läkare ska också undersöka om det finns andra möjligheter: om avvänjningen måste göras på grund av ett läkemedel kan läkaren ta reda på om det finns andra läkemedel som kan användas i stället.
  • Mamman kan pumpa ur mjölk, antingen manuellt eller med hjälpmedel, för att tömma brösten så att de inte blir för spända. Det är dock viktigt att inte tömma brösten så mycket att mjölkproduktionen stimuleras.
  • Dessutom bör mamman bära en bekväm behå med bra stöd, och både hon och vårdpersonal ska vara uppmärksamma på tecken på blockerade mjölkgångar eller bröstinfektioner.
  • En del mammor kan behöva lämpligt känslomässigt och socialt stöd under avvänjningsperioden, speciellt om de har anlag för depression.
  • Andra riktlinjer för fysiologisk avvänjning kan också hjälpa.
Abstracts från studier
Maternal psychosocial well-being in pregnancy and breastfeeding duration (på engelska)

An increased duration of breastfeeding has many advantages for the child and mother. However, little research to date has investigated the influence of maternal psychosocial ...

Li J, Kendall GE, Henderson S, Downie J, Landsborough L, Oddy WH (2008)

Acta Paediatr. 97(2):221-5
Breastfeeding and the Use of Human Milk (på engelska)

Breastfeeding and human milk are the normative standards for infant feeding and nutrition. Given the documented short- and long-term medical and neurodevelopmental advantages of breastfeeding, ...

The American Academy of Pediatrics (2012)

Pediatrics 129:827-841
Referenser

Lawrence, R. A. and Lawrence, R. M. Breastfeeding: a guide for the medical profession (Elsevier Mosby, Maryland Heights, MO, 2011).

Li, R., Fein, S.B., Chen, J., Grummer-Strawn, L.M. Why mothers stop breastfeeding: mothers' self-reported reasons for stopping during the first year.

Hartmann, P.E., Kulski, J.K. Changes in the composition of the mammary secretion of women after abrupt termination of breast feeding. J Physiol. 1978 Feb;275:1–11

American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. Breastfeeding Handbook for Physicians (2006).