Fysiologisk avvänjning

Avvänjning innebär att barnets beroende av mammans mjölkproduktion avvecklas, och andra näringskällor börjar gradvis användas i stället. Avvänjning är en komplex process som innefattar näringsmässiga, mikrobiologiska och psykologiska omställningar – och denna process kan börja vid olika tidpunkter för olika mamma-barn-par.

De flesta barn börjar uppvisa tecken på att de är redo för fast föda under den andra halvan av det första levnadsåret. 

Avvänjningen kan styras av antingen barnet eller mamman. Det innebär att barnet börjar visa mer intresse för andra typer av mat och/eller att intresset för amning minskar. Många mammor har rapporterat att de börjar avvänja barnet för att barnet tappar intresset för amning och inte längre nöjer sig med bara bröstmjölk.

Fysiologiska förändringar vid avvänjning

Vid avvänjning uppstår förändringar i mjölksammansättningen och bröstkörtlarna. Under en tremånadersperiod efter avvänjningen minskar mjölkvolymen till ungefär 67 procent, 40 procent respektive 20 procent av grundnivån. Samtidigt ökar koncentrationen av protein, natrium och järn med mellan 100 och 200 procent medan laktoskoncentrationen minskar.

Eftersom mjölken inte längre drivs ut från brösten regelbundet sväller körtlarna och mjölkproduktionen minskar gradvis. Brösten blir spända när blodådrorna trycks ihop, vilket begränsar blodflödet och flödet av oxytocin till myoepitelcellerna. Sedan tänjs alveolerna ut och blir platta, och slutligen kollapsar de. Körtelvävnaden återgår till sitt vanliga viloläge och mängden fettvävnad ökar. Nu återgår bröstkörtlarna i stort sett till det tillstånd de hade innan graviditeten, och de är redo att genomgå samma utvecklingscykel om mamman blir gravid igen. Regressionsprocessen eller sammandragningen vid snabb avvänjning är troligtvis väldigt olik den som sker vid långsam avvänjning under flera månader, men det finns endast begränsad forskning inom detta område.

Allmänna riktlinjer för fysiologisk avvänjning

  • Rekommendationen är att ersätta ett amningstillfälle i taget med annan mat. Börja till exempel med att ersätta morgonamningen med mat, och fortsätt sedan med motsatt tidpunkt, d.v.s. kvällsamningen.
  • Under tiden som intaget av fast föda ökar kan mamman fortsätta amma när barnet vill det, även om längden och frekvensen för amningstillfällena kan minska.
  • Under avvänjningsperioden är det viktigt att barnet får fast föda före amning, inte tvärtom.
  • Avvänjning är både en fysiologisk och känslomässig upplevelse: det är normalt att mamman känner sig deprimerad eller ledsen inför tanken på att sluta amma helt.
Referenser

Lawrence, R. A. and Lawrence, R. M. Breastfeeding: a guide for the medical profession (Elsevier Mosby, Maryland Heights, MO, 2011).

Li, R., Fein, S.B., Chen, J., Grummer-Strawn, L.M. Why mothers stop breastfeeding: mothers' self-reported reasons for stopping during the first year. Pediatrics. 2008 Oct;122 Suppl 2:S69–76.

Garza, C., Johnson, C.A., Smith. E.O., Nichols. B.L. Changes in the nutrient composition of human milk during gradual weaning. Am J Clin Nutr. 1983 Jan;37(1):61–5.