Amningsplan

De flesta mammor fattar beslutet om huruvida de ska amma eller inte redan före graviditeten eller under den första trimestern. Därför är det viktigt att mamman i ett tidigt skede får råd och stöd av relevant vårdpersonal för att få hjälp med att nå sina amningsmål. Obstetrisk och pediatrisk vårdpersonal som delar med sig av åsikter och praktiska råd har konsekvent förknippats med lyckade amningsresultat. Mamman ska uppmuntras till att diskutera sina amningsmål med vårdpersonal och till att fastställa en amningsplan i samband med att förlossningsbrevet skrivs.

Medicinsk bakgrund och undersökning av brösten

När en kvinna träffar barnmorska eller andra vårdkontakter för att planera inför sin förlossning är det viktigt att gå igenom hennes medicinska bakgrund och vad den innebär för hennes amningsplaner. Den här genomgången ska vara grundlig och innefatta alla tidigare medicinska tillstånd, läkemedelsanvändning, kost och andra relevanta faktorer. Alla eventuella tillstånd eller sjukdomar, läkemedel eller tidigare bröstoperationer som kan påverka amningen ska tas upp. Dessutom bör tidigare amningshistoria och möjliga utmaningar eller hinder för amning diskuteras.

Utbildning om amning

Både den medicinska bakgrunden och undersökningen av brösten kan användas för att utbilda kvinnan om hennes bröst, eventuella anatomiska problem som kan påverka amningen samt eventuella kost- eller läkemedelsrelaterade frågor som kan vara relevanta. Den här typen av samtal kan dessutom bidra till att lugna och stärka mamman i fråga om amning och uppmuntra henne att välja en evidensbaserad amningsstrategi efter förlossningen. Man kan till exempel påpeka vikten av tidig och frekvent amning för att barnet inte ska behöva tillägg, och förbereda henne på vad som kan hända på sjukhuset.

Andra ämnen kan också diskuteras, till exempel amningsrutiner efter att mamman har lämnat sjukhuset, praktiska råd om amning och bröstmjölksförvaring, återgång till arbetet och val av bröstpump. Det är även viktigt att andra familjemedlemmar utbildas. Många studier har visat att det är mer sannolikt att kvinnor lyckas amma och uppnå sina amningsrelaterade mål om deras familjemedlemmar och vårdgivare har en stödjande inställning till amning.

Referenser

American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. Breastfeeding handbook for physicians (2006).

Lawrence, R.A. & Lawrence, R.M. Breastfeeding: a guide for the medical profession (Elsevier Mosby, Maryland Heights, MO, 2011).

Odom, E. C., Li, R., Scanlon, K. S., Perrine, C. G. & Grummer-Strawn, L. (2014). Association of Family and Health Care Provider Opinion on Infant Feeding with Mother’s Breastfeeding Decision. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 114(8), 1203–1207.

Ramakrishnan, R., Oberg, C. N. & Kirby, R. S. (2014). The association between maternal perception of obstetric and pediatric care providers’ attitudes and exclusive breastfeeding outcomes. Journal of Human Lactation, 30(1), 80-87.

Perrine, C. G., Scanlon, K. S., Li, R., Odom, E. & Grummer-Strawn, L. M. (2012). Baby-friendly hospital practices and meeting exclusive breastfeeding intention. Pediatrics, 130(1), 54-60.