Förbättring av amningskvaliteten på neonatala intensivvårdsavdelningar

I över 50 år har Medela strävat efter att förbättra mammors och barns hälsa genom bröstmjölkens fördelar. Att förstå mammors behov och barns beteendemönster, särskilt på NEO, har varit ett av företagets fokusområden.

Förbättring av amningskvaliteten på neonatala intensivvårdsavdelningar

Förbättra amningsresultaten på neonatala intensivvårdsavdelningar

Mother’s hand holding foot of baby

I samarbete med ledande experter har Medela skapat enkla men effektiva resurser som neonatala intensivvårdsavdelningar kan använda för att utvärdera sina bröstmjölksrelaterade rutiner, samla in data, identifiera förbättringsmöjligheter och implementera evidensbaserade bästa rutiner.

För mer information, gå till

Effektiv initiering

Woman who uses double breast pump looking at healthcare

De första timmarna och dagarna efter förlossningen är en avgörande tid för att få igång amningen. Övergången från sekretorisk differentiering till sekretorisk aktivering, som bör ske inom 72 timmar efter förlossningen, påverkar mjölkproduktionen på lång sikt. Det är därför det är så viktigt att sätta in åtgärder i rätt tid för att undvika fördröjning av den sekretoriska aktiveringen.

Läs mer

Övergång till amning vid bröstet

Newborn on mother’s chest, mother feeding baby with help of feeding tool.

För ett för tidigt fött barn och för mamman är det extra viktigt att göra allt för att få amningen att fungera. Barn som vårdas på neonatala intensivvårdsavdelningar har dock flera unika utmaningar som gör det svårt att börja amma direkt. Barnets utveckling mot att kunna ammas kompliceras ofta av neurologisk och mag-tarmrelaterad omognad och bakomliggande samsjuklighet. Genom att tillhandahålla evidensbaserat stöd stärker du mammorna och hjälper dem att få igång amningen.

Läs mer

Verktyg för förbättring av amningskvaliteten på neonatala intensivvårdsavdelningar

NICU baby being cared for in the and connected to life saving tools.

Kvalitetsförbättring är ett systematiskt tillvägagångssätt för att analysera rutinförändringar för att förbättra resultaten. Verktyg för kvalitetsförbättring kan underlätta insamling, analys, tolkning och kommunikation av data i samband med alla typer av kvalitetsförbättringsåtgärder.

Läs mer