Effektiv initiering – amningskvalitet på neonatala intensivvårdsavdelningar, fas 1

Amning är naturligt, men tekniken måste ändå läras in. Det kan kräva en del tid och tålamod innan nyblivna mammor och deras barn klarar av det, men med tiden och ökad erfarenhet blir amningen oftast både enklare och bekvämare.

Effektiv initiering – amningskvalitet på neonatala intensivvårdsavdelningar, fas 1

Initiera amning och bröstmjölksproduktion

När föräldrar får tillgång till vetenskaplig och faktabaserad information om värdet av bröstmjölk från den egna mamman kan mammorna fatta välgrundade och kunskapsbaserade beslut kring amning.1-3

Tidig, frekvent och effektiv pumpning är nyckeln. Mammors mjölkvolymer måste övervakas för att man ska kunna följa upp resultatet av kliniska åtgärder.3,4

Forskning har visat att mammor som uppnår dagliga bröstmjölkvolymer på minst 500 ml före dag 14 har betydligt högre amningsfrekvens vid utskrivning.3

Det kommer allt fler bevis på att det finns ett dos-responssamband mellan mängden bröstmjölk som prematura spädbarn får i sig och risken för att barnet drabbas av kliniska sjukdomar.5 Därför uppnås det bästa skyddet när sårbara barn får höga doser av och långvarig exponering för bröstmjölk från den egna mamman.

Healthcare professional informs mother about the importance of own mothers milk

Välinformerat beslut – Effektiva initieringsåtgärder

Allt börjar med ett välgrundat beslut, och därför bör alla familjer få tillgång till informativ, effektiv och konsekvent information om fördelarna med amning och om hur man förser sina barn med bröstmjölk från den egna mamman.

Läs mer

Woman who uses double breast pump looking at healthcare

Tid till första utdrivningen – effektiva initieringsåtgärder

I situationer där barnet inte kan amma på ett effektivt sätt har pumpning inom tre timmar efter förlossningen visat sig ha betydande inverkan på framtida mjölkproduktion, matning av barn och efterföljande hälsoeffekter.

Läs mer

Woman using breast pump and looking at her newborn child

Frekvent pumpning – effektiva initieringsåtgärder

Bröststimulering genom frekvent pumpning är en evidensbaserad åtgärd för matning på neonatala intensivvårdsavdelningar som hjälper mamman att initiera och bygga upp tillräckliga mjölkvolymer på lång sikt.

Läs mer

 

Critical time period of time to milk coming 72 hours after birth.

Tid tills mjölken ”rinner till” – effektiva initieringsresultat

Tid tills mjölken ”rinner till” är ettt mått på hur bra olika metoder som underlättar effektiv initiering fungerar. När det sker inom 72 timmar från förlossningen är det en viktig prediktor för huruvida mjölkvolymen kommer att vara tillräcklig fyra veckor efter förlossningen. Det finns ett samband mellan att mjölken ”rinner till” senare och kliniskt signifikanta negativa amningsresultat.

Läs mer

Graph showing critical window to build milk supply

Uppnåelse av önskad volym – effektiva initieringsresultat

Uppnåelse av önskad volym är ett mått på hur bra olika metoder som underlättar effektiv initiering fungerar. För mammor som producerar mindre än 500 ml/dag 14 dagar efter förlossningen är sannolikheten större att de kommer att ha en otillräcklig mjölkproduktion på lång sikt.

Läs mer

 

A newborn baby is fed own mothers milk with the help of a feeding tool.

Dos av bröstmjölk från den egna mamman – effektiva initieringsresultat

Dos av bröstmjölk från den egna mamman är ett utmärkt mått på hur bra olika metoder som underlättar effektiv initiering fungerar. En hög dos av och långvarig exponering för bröstmjölk från den egna mamman under kritiska perioder är förebyggande åtgärder till låg kostnad som leder till bättre hälsoeffekter för alla barn på neonatala intensivvårdsavdelningar.

Läs mer

Referenser

1. Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. Clin Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

2. Miracle DJ et al. Mothers' decisions to change from formula to mothers' milk for very-low-birth-weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2004; 33(6):692–703.

3. Hoban R et al. Milk volume at 2 weeks predicts mother's own milk feeding at Neonatal Intensive Care Unit discharge for Very Low Birthweight infants. Breastfeed Med. 2018; 13(2):135–141.

4. Hoban R et al. Proactive Lactation Care is Associated With Improved Outcomes in a Referral NICU. J Hum Lact. 2021:890334421993467.

5. Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, redaktör. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.