Verktyg för förbättring av amningskvaliteten på neonatala intensivvårdsavdelningar

NICU baby being cared for in the and connected to life saving tools.

Förstå verktygslådan

Vi på Medela är välkända för vårt arbete med att stödja tillämpad och klinisk forskning i syfte att utveckla evidensbaserade produkter av hög kvalitet. Vi gör detta för att underlätta för vårdpersonal i det dagliga arbetet med att främja, värna om och stödja amningsvård och matning av barn på neonatala intensivvårdsavdelningar och BB. Genom att föra forskningen framåt, observera naturliga beteenden och lyssna på våra kunder omvandlar vi VETENSKAP till OMVÅRDNAD och förbättrar människors hälsa i flera generationer framåt.

Därför har vi utvecklat denna kostnadsfria verktygslåda för kvalitetsförbättring på neonatala intensivvårdsavdelningar. Den ska fungera som en förlängning av vårt engagemang för vårdpersonal, mammor och barn runtom i världen. Vi vill underlätta för vårdpersonal på alla sätt vi kan genom att:

  • Presentera en steg-för-steg-process för implementering av kvalitetsförbättring och rutinförändringar
  • Tillhandahålla evidensbaserad bästa praxis och evidensbaserad kunskap
  • Erbjuda mammor stöd så att de kan uppnå sina mål om effektiv initiering i syfte att bygga upp och upprätthålla mjölkproduktionen, samt även långvarigt kunna erbjuda det utsatta barnet höga doser av bröstmjölk från den egna mamman