Datainsamlingsverktyg för amning och bröstmjölk från den egna mamman – verktyg för förbättring av amningskvaliteten på neonatala invensivvårdsavdelningar

Genom att samla in lämpliga data på ett enkelt och standardiserat sätt får man en tydligare bild av hur många barn på neonatalvårdsavdelningar som får bröstmjölk från den egna mamman i de volymer de behöver under kritiska perioder. Analysen av dessa data ger en bild av nivån på amningsvården.

Cake chart in data collection tool of own mothers milk

Medela datainsamlingsverktyg för förbättring av amningskvaliteten på neonatala intensivvårdsavdelningar

Verktyget för datainsamling är en webbaserad applikation som är utformad för att förenkla och standardisera insamling och analys av data som rör Medelas initiativ för förbättring av amningskvaliteten på neonatala intensivvårdsavdelningar.

Medela har skapat ett kostnadsfritt, enkelt och effektivt verktyg som gör det enklare att:

 • Samla in data om rutiner för amningsstöd och matning av barn med bröstmjölk från den egna mamman
 • Analysera rutiner för att fastställa effektiva åtgärder och förbättringsområden
 • Generera rapporter som mäter:
  • Andelen mammor vars mjölk ”rinner till” inom 72 timmar
  • Den genomsnittliga dagliga mjölkvolymern hos mammor dag 14 efter förlossningen
  • Andelen barn som matas med 100 % bröstmjölk från den egna mamman under de första 14 dagarna i livet
  • Andelen barn som matas med mer än 50 % bröstmjölk från den egna mamman under de första 14 dagarna i livet

Gå till datainsamlingsverktyget för att börja samla in data.

Egenskaper

 • Differentierade rapporter ger analyser för specifika demografier som t.ex. graviditet, födelsevikt, förlossningsmetod
 • Säkert och kompatibelt – systemet är tillgängligt online, men fungerar helt och hållet offline och lagrar data lokalt (det förekommmer ingen interaktion med externa system).

Verktyget erbjuder följande:

 • användarregistrering
 • patientregistrering
 • data om:
  • urpumpning
  • rutiner för amningsstöd
  • matning av barn
  • amningsfrekvens
 • möjlighet att skapa sammanfattningar för flera patienter
Choices in data collection tool