Beräkningsverktyg för bröstmjölk: Räddar liv – sparar pengar

Rädda liv och spara pengar med bröstmjölk från den egna mamman
Beräkningsverktyg för ekonomiskt värde av bröstmjölk från den egna mamman

Vill du minska förekomsten av sjukdomar och åtföljande behandlingskostnader på ditt sjukhus?

Medela: Amning för yrkesarbetande

Bröstmjölk från den egna mamman är en effektiv åtgärd till låg kostnad för att minska förekomsten av sjukdomar
hos barn med mycket låg födelsevikt (< 1 500 g) på
den neonatala intensivvårdsavdelningen.1-5

Att öka intaget av bröstmjölk från den egna mamman på neonatala intensivvårdsavdelningar är avgörande för att förbättra
hälsoeffekterna för barn med mycket låg födelsevikt och minska
vårdkostnaderna.1-5

Preterm infants fed OMM are less likely to develop:

Download NICU Scorecard

© Rush Mothers' Milk Club, 2019; med ensamrätt

Hälsoekonomiska modeller ger de bästa uppskattningarna baserat på tillgänglig litteratur. Medela kan inte garantera de minskningar av förekomst av sjukdomar eller de kostnadsbesparingar som genereras av denna modell.

Referenser
  1. Johnson TJ et al. Neonatology. 2015; 107(4):271-276.

  2. Patel AL et al. J Perinatol. 2013; 33(7):514-519.

  3. Patel AL et al. Arch Dis Child Fetal Neonatol Ed. 2017; 102 (3):F256-F261.

  4. Patra K et al. Neonatology. 2017; 112(4),330-336.

  5. Meier P et al. J Pediatr. 2017; 180: 15-21.