Interaktivt bedömningsformulär – verktyg för kvalitetsförbättring på neonatala intensivvårdsavdelningar

Vårt interaktiva bedömningsformulär för neonatala intensivvårdsavdelningar är ett enkelt men effektivt verktyg som du kan använda för att utvärdera matning med bröstmjölk på din neonatala intensivvårdsavdelning och omsätta värdet av bröstmjölk från den egna mamman i ekonomisk vinst.

Vårt bedömningsformulär består av 10 frågor om evidensbaserade bästa rutiner som har visat sig förbättra amningen på neonatala intensivvårdsavdelningar. Genom att besvara dessa frågor kan det bli enklare för dig att utvärdera resultat och bedöma prioriteringar.