Övergång till amning – amningskvalitet på neonatala intensivvårdsavdelningar, fas 2

Lämpliga evidensbaserade rutiner för amningsstöd leder till högre amningsfrekvenser och bättre långsiktiga hälsoeffekter för barnen.

Newborn on mother’s chest, mother feeding baby with help of feeding tool.

 

Stödjande rutiner som exempelvis oral behandling, hud-mot-hud-vård och icke-närande sugning har avgörande betydelse för barnens utveckling och relation till sina föräldrar.

Forskning har visat att dessa rutiner främjar mammans mjölkvolymer och barnets övergång från enteral matning till amning, vilket leder till högre amningsfrekvens och långsiktiga hälsofördelar.1-3

Two nurses are performing oral therapy with enteral feeding on a NICU baby

Oral behandling med bröstmjölk från den egna mamman – övergång till amning

Oral behandling med colostrum/bröstmjölk från den egna mamman på insidan av barns kinder på neonatala intensivvårdsavdelningar betraktas som immunterapi. Den här orala behandlingen motiverar mammor på neonatala intensivvårdsavdelningar att börja pumpa tidigt och ofta och gör det möjligt för föräldrar att knyta an till sina barn.

Läs mer

 

Woman with a headscarf has a newborn on her chest which is fed enterally

Hud-mot-hud-vård – åtgärder för övergång till amning

Hud-mot-hud-vård underlättar övergången till amning genom att erbjuda möjligheter till icke-närande och närande sugning vid bröstet i ett tidigt skede. Hud-mot-hud-vård på neonatala intensivvårdsavdelningar förbättrar amningsresultaten och förbättrar även anknytningen och föräldrarnas självkänsla

Läs mer

NICU baby being made familiar with feeding at breast

Övergång till direkt amning – åtgärder för övergång till amning vid bröstet

När barn växer hjälper de stimuli de får vid bröstet i samband med åtgärder som främjar icke-närande sugning dem att ta suggrepp och driva ut mjölk från bröstet så att mamman kan övergå från icke-närande till närande amning.

Läs mer

 

Mother kissing baby on the hand

Amningsfrekvens – resultat av övergång till amning

Amningsfrekvenser på neonatala intensivvårdsavdelningar ger en tydligare bild av hur många barn på neonatala intensivvårdsavdelningar som får bröstmjölk från den egna mamman i de volymer de behöver, och fungerar också som en indikator på kvaliteten på amningsvården under sjukhusvistelsen.

Läs mer

Referenser

1 Spatz DL. Ten steps for promoting and protecting breastfeeding for vulnerable infants. J Perinat Neonatal Nurs. 2004; 18(4):385–396.

2 Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, redaktör. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.

3 UNICEF, Världshälsoorganisationen. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Genève, New York: Världshälsoorganisationen; UNICEF; 2020. 42 s.