Utbildningsmaterial

Vi strävar efter att stötta vårdpersonal och mammor med kunskap för att underlätta den fantastiska bröstmjölksresan. På den här sidan kan du ladda ned vårt senaste utbildningsmaterial.

Besök våra sidor Neo och Forskning för mer information om våra lösningar för neonatal intensivvård och vår forskningsverksamhet.

 

E-boken Bröstmjölkens fantastiska funktioner

Medela Amazing Breast Milk e-book promotion

Amning är något alldeles speciellt, vackert och praktiskt – precis som vår kostnadsfria e-bok. Den här interaktiva, digitala guiden tar mamman genom alla viktiga faser i sin mjölkproduktion.

Läs nu

Vad är ”normalt” när det gäller amning?

What is-normal in breastfeeding

Doktor Jacqueline Kent, expert inom laktation på University of Western Australia, har genom sitt arbete lyckats omdefiniera vad som kan anses vara normala intervall för amning. Vad som är ”normalt” när det gäller helamning – hur länge barnet ammar, hur lång tid varje amning tar och hur mycket mjölk barnet får i sig vid varje tillfälle – består av ett brett spektrum. Precis som vuxna är varje barn unikt. Allt eftersom barnet växer från en till tre månader ammar de färre gånger men snabbare och i större mängd. Ändå är den totala mängden bröstmjölk de dricker under dygnet densamma upp till sex månaders ålder. Ett av de viktigaste resultaten från forskningen är dess effekt på mamman: att kartlägga amningsmönster hjälper till att försäkra föräldrar att deras amningsbeteende är normalt, och det kan stötta och stärka ammande mammors självförtroende.

Ladda ned PDF med infografik, 60 kB

Vad gör bröstmjölk så fantastisk?

What makes breast milk so amazing

Bröstmjölk är en unik och fascinerande, levande vätska. Bröstet är det organ som producerar bröstmjölk, och det gör det med rätt näringsämnen i rätt mängd för att passa barnets behov. Bröstmjölk innehåller också stamceller och faktorer som ingår i immunsystemet och ändrar till och med smak efter vad mamman äter! Bröstmjölk är specifikt anpassad för barn. Den har till exempel ungefär 4 % fett, medan mjölk från sälar och valar har ungefär 50 % fett för att tillgodose varje arts specifika behov.

Hjärnan är kroppens fettrikaste organ! Barnets hjärna fördubblas nästan i storlek under de första sex månaderna, vilket gör bröstmjölkens unika beståndsdelar – i synnerhet fetterna – så viktiga för hjärnans utveckling! Det finns bokstavligt talat tusentals olika ingredienser i bröstmjölk, och de flesta kan inte återskapas på konstgjord väg. Forskare upptäcker hela tiden nya komponenter, och Medela är stolta över att vara en del av denna spännande forskningsresa.

Ladda ned PDF med infografik, 186 kB

Initiera mjölkproduktionen

Initiat milk production

Alla mammor går igenom samma laktationsprocesser för att uppnå tillräcklig mjölkproduktion, vare sig förlossningen sker för tidigt eller efter fullgången graviditet. Denna amningsresa kan beskrivas som fyra sammanhängande stadier:

  • Utveckla – utveckla bröstvävnaden
  • Initiera – initiera mjölkproduktionen
  • Bygga upp – bygga upp mjölkproduktionen
  • Upprätthålla – upprätthålla mjölkproduktionen.

Eftersom stadierna tydligt hänger ihop är det viktigt att det blir rätt från början, och det har i sin tur stor betydelse för god mjölkproduktion i det långa loppet.

Ladda ned PDF med infografik, 106 kB

Optimerad mjölkutdrivning

Optimising milk removal

För att uppnå tillräcklig mjölkproduktion behöver mamman utveckla, initiera, bygga upp och upprätthålla sin laktation. När en pump används är det mycket viktigt att optimera mjölkutdrivningen om mamman är beroende av pumpen.

Om en bröstpump används för att hjälpa till att bygga upp och upprätthålla laktationen efter initiering, när mjölken har ”runnit till”, är det väldigt fördelaktigt att använda 2-Phase Expression-teknik och dubbelpumpning. Infografiken förklarar skälen till detta och ger tips om hur mamman kan få en bekväm och effektiv pumpning.

Ladda ned PDF med infografik, 70 kB

Får mitt barn tillräckligt med bröstmjölk?

Is my baby getting enough breast milk?

Det är ganska vanligt att mammor undrar om deras barn får i sig tillräckligt med mjölk från bröstet. I en värld där allting mäts kan det vara stressigt att inte kunna se hur mycket mjölk barnet dricker. Faktum är att denna oro för mjölkproduktionen ofta nämns som anledning för att sluta amma under de första månaderna.

Vi har skapat en enkel infografik som kan delas ut till gravida kvinnor och mödrar under de första dagarna och som visar på tre enkla sätt att se om barnet får tillräckligt med mjölk: vikt, blöjor och beteende. Infografiken visar också hur man kan öka mjölkproduktionen om det finns tecken på att mamman inte har tillräckligt med mjölk.

Ladda ned PDF med infografik, 87 kB

Utprovning av brösttratt

Picture of breastshield fitting factsheet

En brösttratt med god passform är inte bara viktigt för bekvämlighetens skull, utan hjälper också till att göra pumpningen mer effektiv. Brösttrattar som är för stora eller för små kan minska mängden mjölk som drivs ut och kan orsaka obehag. Att mäta diametern på bröstvårtan gör det enklare att välja rätt storlek på brösttratten innan man börjar pumpa. Det är viktigt att kontrollera hur bröstvårtan rör sig i brösttratten under pumpningen och att utvärdera passformen igen efter ett tag, eftersom storleken på bröstet och bröstvårtan kan ändras under pumpningsperioden.

Ladda ned faktablad som PDF, 346 kB

Därför är valet av brösttratt avgörande för lyckad pumpning

Bröst och bröstvårtor kommer i alla former och storlekar och kan ändras under amningsresan. Brösttratten består av två delar: kanalen, som avgör brösttrattens storlek, och tratten som följer bröstets form. Under både amning och pumpning vidgar sig mjölkgångarna, och bröstvårtan ökar tillfälligt i storlek. Det innebär att brösttratten alltid måste vara lite större än bröstvårtan. Det är också viktigt att känna sig bekväm under pumpningen. Saker som påverkar komforten kan vara storleken på brösttratten, bröstvårtans rörelse under pumpning, bröstpumpens vakuumstyrka och mammans kroppsställning. Att förbättra komforten hjälper till att optimera pumpningen.

Ladda ned faktablad som PDF, 331 kB

Mjölkflöde och hoptryckning av mjölkgångarna

Vad händer om för mycket tryck appliceras på bröstet och i sin tur på mjölkgångarna närmast hudytan? När mammor använder en brösttratt som inte passar ordentligt kan det leda till obehag, men också till otillräckligt mjölkflöde. Om mjölken inte kan flöda fritt kommer brösten inte att tömmas ordentligt och mammor får inte ut det mesta av sin pumpning. Detta kan potentiellt leda till andra amningsproblem.

Vi har skapat en enkel infografik, som kan användas av vårdpersonal och ges ut till mammor som pumpar. Den förklarar tydligt och enkelt bröstanatomin, förändringarna under utdrivningsfasen och varför det är viktigt att använda rätt brösttrattstorlek under pumpning. Genom att lyfta fram förändringarna i anatomin under pumpning kommer denna infografik att hjälpa mammor att uppnå ett bra mjölkflöde och förhindra att obehag uppstår.

Ladda ned faktablad som PDF, 115 kB

Är donerad bröstmjölk likvärdig med egen bröstmjölk?

Mother's milk vs donor milk

När egen bröstmjölk inte är tillgänglig är det rutin inom vården att använda pastöriserad donerad bröstmjölk. Både egen och donerad bröstmjölk kallas ofta ”bröstmjölk”, men det finns stora skillnader mellan dem i både bioaktivitet, resultat för hälsan, bröstkörtelns mognad (mjölk från en mamma med för tidigt fött barn jämfört med fullgången graviditet), laktationsstadier (colostrum, övergångsmjölk eller mogen mjölk) och kostnad.

Det bör alltid vara förstahandsval att erhålla egen bröstmjölk innan donerad bröstmjölk används. Även om donerad bröstmjölk är en värdefull resurs för känsliga barn eftersom den är överlägsen bröstmjölksersättning kan den inte anses vara likvärdig mammans egen bröstmjölk. Alla försök att hjälpa mammor till för tidigt födda och känsliga barn att initiera, bygga upp och upprätthålla sin egen mjölkproduktion på ett effektivt sätt ska prioriteras.

Ladda ned PDF med infografik, 2,4 MB

Amningsstöd på sjukhuset och hemma

Breastfeeding support: the right technology

Varje ammande mammas upplevelse är unik. För vissa är amningen enkel och okomplicerad, medan andra har en större utmaning framför sig. Oavsett upplevelse ammar alla mammor bättre med stöd från sin familj, sina vänner och ofta med hjälp av en bra bröstpump.

Olika mammor har olika behov beroende på var de befinner sig i sin amningsresa. Manuella bröstpumpar är bra för mammor som tillbringar större delen av dygnet med sitt barn, medan sjukvårdsklassade elektriska dubbelbröstpumpar är ett bättre val för mammor som ofta är skilda från sina barn på grund av jobbet eller hälsoproblem.

Ladda ned poster som PDF, 1,1 MB

Värdet av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar

Value of mother's milk in the NICU

Det värdefulla i att mammor producerar tillräckligt mycket bröstmjölk ligger i det faktum att bröstmjölk minskar förekomsten av, svårighetsgraden hos och risken för svåra sjukdomar hos inlagda och för tidigt födda barn. Det är viktigt att påpeka att relationen är dosberoende – ju mer mjölk, desto större vinst – och effekten under livets första månad är särskilt stor.

Varje droppe bröstmjölk är värdefull för sköra, för tidigt födda barn. Den innehåller antimikrobiella, antiinflammatoriska och immunmodulerande faktorer som kompenserar för många delar av barnets omogna immunsystem genom varierande och samverkande mekanismer. Dessa mekanismer inkluderar specifika bröstmjölkskomponenter som inte finns i mjölken från andra däggdjur. De skyddande och näringsrika komponenterna i egen bröstmjölk leder tillsammans till minskad förekomst och svårighetsgrad av både sjukdomar som relaterar till för tidig födsel och av återinläggning av barn som skrivits ut från en neonatal intensivvårdsavdelning.

Ladda ned PDF med infografik, 146 kB

De hälsorelaterade och ekonomiska fördelarna hos bröstmjölk för för tidigt födda barn

Bröstmjölk består av tusentals olika komponenter som skyddar och stöttar barnets utveckling. För tidigt födda barn som får bröstmjölk får betydligt bättre hälsoresultat än barn som får bröstmjölksersättning. Resultaten innefattar en minskning av risken för sjukdomar som nekrotiserande enterokolit, sepsis, plötslig spädbarnsdöd, mediaotit, leukemi och övervikt. Eftersom bröstmjölk betydligt minskar förekomsten av vissa av de allvarligaste komplikationerna förbättrar den de övergripande resultaten på kort och lång sikt. Detta leder till hälsorelaterade och ekonomiska fördelar för barnet och dess familj i form av förbättrad livskvalitet, lägre vårdkostnader för sjukhuset och vårdsystemet, samt högre produktivitet för samhället som helhet.

Ladda ned broschyr som PDF, 2 MB

Förbättrad användning av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar

NICU scorecard

Det här poängkortet vägleder initiativ till kvalitetsförbättringar genom att ge evidensbaserade indikatorer som kan användas för att självutvärdera vårdpraxis för bröstmjölk och laktation på den neonatala intensivvårdsavdelningen.

Vårdpersonal kan snabbt utvärdera sina aktuella riktlinjer och rutiner. Genom att identifiera möjliga luckor och ta initiativ till kvalitetsförbättringar får klinikerna en bättre möjlighet att tillhandahålla den högsta vårdstandarden när det gäller laktation och amning för vår mest sårbara population.

Tala med en representant för Medelas utbildningsavdelning, din partner inom amningsvård och bröstmjölk.

Ladda ned poängkort som PDF, 169 kB

Sortiment för matningslösningar för neonatal intensivvård

Medela ser matningens utveckling som en gradvis process och erbjuder därför ett sortiment matningslösningar för att tillhandahålla mjölk till barn som ligger på sjukhus – inte bara på ett sätt som ligger så nära amningen som möjligt, men också på ett sätt som är anpassat till varje barns egen förmåga och mognad. Medela hjälper personalen på den neonatala intensivvårdsavdelningen att hitta rätt lösning vid varje situation så att för tidigt födda barn kan matas med bröstmjölk. Denna överblick över Medelas matningslösningar för neonatala intensivvårdsavdelningar är en bra startpunkt för mer detaljerade material och initiativ tillägnade bröstmjölk och ammande för tidigt födda barn.

Dessa partnerskap är ett exempel på hur industrin och forskningsvärlden kan arbeta tillsammans. Vår forskningsresa leder oss fram till kunskaper som ofta utmanar de grundläggande principerna.

Medelas engagemang i såväl produktrelaterad forskning som annan forskning är genuint och väletablerat.  Vi är ett forskningsbaserat företag och kommer att fortsätta vår forskningsresa långt in i framtiden.

Ladda ned broschyr som PDF, 3,7 MB
Ladda ned forskningsöversikt som PDF, 834 kB

Säker bröstmjölkshantering och infektionskontroll på neonatala intensivvårdsavdelningar

Forskningsöversikt ”Säkerhet och infektionskontroll”

Bröstmjölk har starka infektionshämmande egenskaper som hjälper till att förhindra tillväxt av mikroorganismer. På grund av bröstmjölkens unika sammansättning uppstår dock en rad komplexa problem som gör att mjölken riskerar att kontamineras när den samlas in, lagras och hanteras på den neonatala intensivvårdsavdelningen. Även om nyttan med bröstmjölk är mycket större än dess risk som infektionskälla är det av största vikt att hanteringsprocessen för bröstmjölk är optimerad för att garantera säkerhet och infektionskontroll. Medela strävar efter att tillhandahålla kunskap och produkter som hjälper till att förbättra hanteringsprocessen för bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar. Vi stöttar personalen på neonatala intensivvårdsavdelningar med evidensbaserade lösningar för en säker och hygienisk hantering av bröstmjölk.

Ladda ned broschyr som PDF, 5,3 MB
Ladda ned forskningsöversikt som PDF, 676 kB

Logistiska lösningar för bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar

Forskningsöversikt ”Logistik”

Den neonatala intensivvårdsavdelningen arbetar för att ge för tidigt födda barn en hög dos av sin egen mammas bröstmjölk. För att bevara bröstmjölkens kvantitet och kvalitet måste avdelningen optimera hela hanteringsprocessen. När ett barn inte ammar bör det främsta målet vara att hjälpa det att dra nytta av fördelarna med bröstmjölk. Medela har sammanfattat de potentiella risker och logistiska utmaningar som en neonatal intensivvårdsavdelning står inför och ger vårdpersonalen en översikt över evidensbaserade logistiska procedurer för hantering av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar, samt information om hur Medelas lösningar kan underlätta standardisering.

Ladda ned broschyr som PDF, 4,9 MB
Ladda ned forskningsöversikt som PDF, 895 kB

Det mjölkavsöndrande bröstets anatomi

När doktor Donna Geddes från University of Western Australia utförde ultraljudsundersökningar av det mjölkavsöndrande bröstet började hon ifrågasätta de anatomiska diagram som fanns i läroböckerna. Forskningen som utförts vid University of Western Australia har lett till banbrytande upptäckter som vänt upp och ned på det mesta av de tidigare kunskaperna om det ammande bröstet.

Ladda ned faktablad som PDF, 1,1 MB

Forskning ligger i våra gener

Research is in Medela's DNA

Medela är ett forskningsbaserat företag som investerar i grundläggande och explorativ forskning med globala opinionsledare. Detta ger oss en vetenskaplig grund för produktinnovation och klinisk praxis. Genom denna verksamhet omsätter Medela forskning i verkliga resultat.

Vi bygger långsiktiga relationer med universitet, sjukhus och forskningsinstitutioner i hela världen. Dessa partnerskap är ett exempel på hur industrin och forskningsvärlden kan arbeta tillsammans. Vår forskningsresa leder oss fram till kunskaper som ofta utmanar de grundläggande principerna.

Medelas engagemang i såväl produktrelaterad forskning som annan forskning är genuint och väletablerat.  Vi är ett forskningsbaserat företag och kommer att fortsätta vår forskningsresa långt in i framtiden.

Ladda ned PDF med infografik, 703 kB