Hur du kan få amningshjälp

Många mammor känner att de behöver amningshjälp, i synnerhet precis efter förlossningen. Var kan man få den hjälpen?

Getting help with breastfeeding from a lactation consultant

För vissa mammor och barn går det enkelt att börja amma medan många andra behöver extra hjälp. Det finns emellertid många saker du kan göra för att förebygga problem och börja amningen på rätt sätt.

Före förlossningen

Det är en god idé att gå på en kurs för blivande föräldrar. Du kommer att lära dig vikten av hud-mot-hud-kontakt när det gäller att initiera din mjölkproduktion, och du kommer troligtvis även att få fler råd om amning. Du kanske också får en lista över lokala amningsrådgivare, amningsspecialister eller stödgrupper. Om inte, skaffa telefonnummer till lokala amningsexperter och en amningsjour, och ta reda på om det finns några amningsgrupper i din närhet.

Glöm heller inte att ta med amning och tidig hud-mot-hud-kontakt med ditt barn i ditt förlossningsbrev. Det gör det lättare för vårdpersonalen att uppfylla dina önskemål.

Vem kan ge amningsstöd?

Om du behöver amningshjälp efter förlossningen ska du söka råd omgående. Ett litet problem kan snabbt förvärras, men det mesta går att lösa om man tar itu med det i ett tidigt skede.

Vårdpersonal, som barnmorskor, sjuksköterskor och läkare, genomgår ofta standardutbildning i amningshjälp. Om dina behov är mer komplexa kan det vara bra om du vänder dig till vårdpersonal med specialutbildning. Dessa kan vara specialutbildade amningsspecialister, amningsrådgivare, barnmorskor, sjuksköterskor och eller BVC-sköterskor.

Amningsrådgivare

Amningsrådgivare har en djupare kunskapsnivå och kan hjälpa till med många av de knepigare problemen, som till exempel att barnet inte går upp tillräckligt i vikt eller inte vill ta suggrepp.

Amningsspecialist

En amningsspecialist tar hand om mer komplexa problem, som till exempel att diagnosticera låg mjölkproduktion och att hjälpa mammor med för tidigt födda barn. Deras namn åtföljs av beteckningen IBCLC, vilket innebär att de är medlemmar i International Board of Certified Lactation Consultants och har en gedigen utbildning i amningsfrågor – besök IBCL:s webbplats för att se vem som finns registrerad där.

Vilka problem kan en expert hjälpa till med?

Här är en sammanfattning av de vanligaste amningsproblemen, med länkar där du hittar ytterligare råd och information.

Barnet vill inte ta suggrepp

Helst ska ditt nyfödda barn ta suggrepp inom de första timmarna. Om barnet inte gör det, eller om suggreppet inte känns behagligt kan en barnmorska eller annan amningsrådgivare kontrollera det. Tveka inte att be om en återkontroll av barnets suggrepp, även om det redan har kontrollerats vid förlossningskliniken. Om ditt barn fortfarande inte tar suggrepp efter det första dygnet, och du inte längre befinner dig på din förlossningsavdelning så kan en amningsspecialist erbjuda ytterligare stöd. Läs mer om korrekt suggrepp.

Ömma bröstvårtor

Orsakas nästan alltid på grund av att ditt barn inte tar korrekt suggrepp. En amningsrådgivare kan hjälpa dig justera barnets amningsställning. Om smärtan är kraftig eller ihållande, även efter justering av amningsställningen, kan en amningsspecialist kontrollera om de hittar en möjlig orsak som kan ha missats. Läs mer om ömma bröstvårtor.

Mjölkstockning

Det bästa sättet att undvika mjölkstockning – dvs. när brösten blir obehagligt fulla och hårda då mjölken ”rinner till” (vanligtvis runt dag två till fyra) – är att mata ditt barn ofta. En amningsrådgivare kan visa dig hur du lättar på trycket genom att massera dina bröst eller pumpa ur för hand eller med en pump. Om stockningen gör att ditt barn inte kan amma ska du vända dig till din barnmorska eller en amningsrådgivare. Läs mer om stockning.

Oro över mjölkproduktionen

Under de första dagarna oroar sig många mammor över sin mjölkproduktion. En amningsrådgivare, barnmorska eller sjuksköterska kan förklara att det är naturligt för ditt barn att amma varje eller varannan timme i det här skedet. Så länge barnet producerar tillräckligt många kissblöjor och bajsblöjor och går upp i vikt som det ska bör det inte finnas några problem. Läs mer om vad du kan förvänta dig under den första amningsveckan.

Om ditt barn inte går upp i vikt kan en amningsspecialist eller amningsrådgivare göra upp en amningsplan för att säkerställa att barnet får i sig tillräckligt med näring och att din mjölkproduktion upprätthålls. Läs mer om låg mjölkproduktion.

Prata med andra mammor

Ibland kan du som nybliven mamma vilja försäkra dig om att ditt barns beteende – som att amma mycket ofta eller vakna ofta om nätterna – är normalt. Då kan det kännas skönt att prata med någon som har ammat ett eget barn och vet vad man kan förvänta sig.

Även om amning kan vara utmattande till en början är det viktigt att komma ihåg att rätt förberedelser och stöd kan vara till stor hjälp. Och om problem faktiskt uppstår kan du tidigt ta hjälp av en amningsrådgivare eller amningsspecialist.

Relaterade artiklar
Relaterade produkter
Medela Swing FlexTM breast pump Swing Flex™

För snabb och effektiv pumpning, när som helst. Idealisk för ammande mammor som vill turas om att mata med sin partner, kunna utföra ärenden eller ...