CORONA (COVID-19): Information angående gravida och ammande mammor

CORONA (COVID-19): Information angående gravida och ammande mammor


Tillsammans med coronavirussjukdomen (covid-19) spreds också felaktig eller ogrundad information över hela världen.

För att ge dig tillgång till den senaste och mest tillförlitliga informationen om amning, bröstmjölk, säkerhet och hälsa för gravida kvinnor, ammande mammor och deras barn har Medela skapat denna informationscentral om corona. Vi har sammanställt artiklar som har med ämnet att göra och samlat ihop svar på frågor som föräldrar och vårdpersonal kan tänkas ha. Svaren har sammanställts baserat på tillförlitliga källor i syfte att förse dig med användbar information. Vi uppdaterar denna sektion med Vanliga frågor i takt med att ny information blir tillgänglig.

Dela den här informationen med familj, vänner och kollegor. Hjälp föräldrar att få svar från tillförlitliga källor.
Vanliga frågor

Är det säkrare att använda ersättning om jag har misstänkt/bekräftad covid-19?

Kan jag ge bröstmjölk till mitt barn på en neonatal intensivvårdsavdelning om jag har bekräftad/misstänkt covid-19?

Kan jag och mitt barn vara tillsammans på sjukhuset under corona?

Är det säkert att ge utpumpad bröstmjölk om jag har misstänkt/bekräftad covid-19?

Covid-19-vaccin och amning

Vanliga frågor för mammor: Praktiska tips för självförtroende vid amning

Här hittar du infografiken

Rekommenderade artiklar
Graviditeten
Amning
Vaccination
Använda bröstpumpar och andra produkter
Allmänt
För vårdpersonal

Graviditeten

Jag är gravid. Kan barnet skadas om jag blir sjuk i covid-19 under graviditeten?

Enligt CDC finns det i nuläget inte tillräckligt med belägg för att man ska kunna fastställa om viruset kan överföras från en mamma till hennes barn under graviditeten, eller för att man ska kunna veta hur detta potentiellt kan påverka barnet. Detta undersöks för närvarande. Ett litet antal graviditets- eller förlossningsproblem (t.ex. för tidig födsel) har rapporterats hos barn födda av mammor som har testat positivt för covid-19 under graviditeten. Det är dock inte klarlagt om dessa resultat verkligen hade någon koppling till mammans infektion eller inte.

Jag är gravid. Är det lättare för gravida kvinnor att bli sjuka i covid-19?

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists uppger att gravida kvinnor inte verkar vara mer mottagliga för följderna av en covid-19-infektion än den övriga allmänheten. Gravida kvinnor genomgår förändringar i kroppen som kan öka risken för vissa infektioner. Det är känt att kvinnor med virus från samma familj som covid-19 och andra virusinfektioner i luftvägarna, såsom influensa, löper större risk att utveckla svår sjukdom. Därför säger CDC att det alltid är viktigt att gravida kvinnor skyddar sig mot sjukdomar.

Jag är gravid. Hur skyddar jag mig mot covid-19 under graviditeten?

Gravida kvinnor ska göra samma saker som allmänheten för att undvika infektion. Se svaret på frågan Hur kan jag skydda mig själv och andra? i frågeavsnittet Allmänt.

Om jag är gravid och har träffat någon som är smittad med viruset – kommer jag att kunna amma?

Ja. Bröstmjölk är den bästa näringen för de flesta barn. Bröstmjölk ger skydd mot många sjukdomar. Om du har för avsikt att amma eller ge bröstmjölk till ditt barn bör du enligt Academy of Breastfeeding Medicine, Världshälsoorganisationen och CDC göra det även om du har exponerats för coronaviruset eller har symtom. Om du kan vara smittsam måste du dock vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att viruset sprids vidare till ditt barn. Du måste bland annat tvätta händerna innan du håller i ditt barn och bära munskydd när du har nära kontakt med ditt barn, till exempel vid direkt amning.

Vad händer när en kvinna som är sjuk i covid-19 föder barn?

Enligt AAP:s nya riktlinjer från den 22 juli 2020 gällande separation av mammor och barn kan mammor med misstänkt eller bekräftad covid-19 vistas i samma rum som sina nyfödda barn förutsatt att försiktighetsåtgärder vidtas för att skydda barnen från mammornas smittsamma luftvägssekret.
Om mamman och barnet behöver vara skilda åt tillfälligt under en längre tid, främst på grund av att mamman behöver medicinsk vård, rekommenderas det enligt CDC att barnet får utpumpad bröstmjölk. Om möjligt ska en tillägnad bröstpump tillhandahållas. Om det inte är möjligt att ägna en bröstpump för en mamma med covid-19 kan mamman använda en bröstpump för flera användare. I dessa situationer är det extra viktigt att bröstpumpen rengörs och desinficeras innan den används av en annan mamma. Se svaret på frågan Vad rekommenderas när det gäller användning av Medela-utrustning om en mamma vårdas på sjukhus på grund av coronavirussjukdom? i frågeavsnittet Använda bröstpumpar och andra produkter. Johns Hopkins Medicine uppger att när mammans symtom har förbättrats och hon och hennes barn är redo att skrivas ut kan hon antingen fortsätta använda utpumpad bröstmjölk eller amma. Hon måste då vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att viruset sprids till barnet. Bland annat måste hon tvätta händerna innan hon håller i barnet och bära munskydd när hon har nära kontakt med barnet.

Amning

Kan jag amma om jag har fått diagnosen covid-19?

UNICEFAcademy of Breastfeeding MedicineVärldshälsoorganisationen och CDC konstaterar att med tanke på fördelarna med amning och bröstmjölkens obetydliga roll i överföringen av andra luftvägsvirus kan mamman fortsätta amma, samtidigt som hon vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Det finns begränsade belägg för förekomst av viralt RNA i bröstmjölk, och det finns inga belägg vare sig för aktivt virus i bröstmjölk eller för överföring via bröstmjölk.  I dagsläget är den största farhågan inte om viruset kan överföras genom bröstmjölk, utan snarare om en mamma som bär på smittan kan överföra viruset via andningsdroppar under amningsperioden. Försiktighetsåtgärder som du måste vidta för att förhindra att viruset sprids till ditt barn är bland annat att tvätta händerna innan du håller i barnet och använda munskydd när du har nära kontakt med barnet, till exempel under direkt amning. Rådgör med din vårdgivare om du har frågor eller funderingar.

Ny forskning har visat att det finns särskilda fördelar som är relevanta för just coronasituationen när det gäller att ge bröstmjölk. Forskare i Kina och USA har nyligen hittat antikroppar mot det nya coronaviruset i bröstmjölk hos mammor som tidigare har haft covid-19, vilket ytterligare stöder rekommendationen att fortsätta amma.

Kan covid-19 överföras via bröstmjölk?

UNICEFAcademy of Breastfeeding MedicineWHO och CDC rapporterar att man i det begränsade antal studier som gjorts på ammande kvinnor med covid-19 och andra coronavirusinfektioner inte har upptäckt viruset i bröstmjölk. Det finns begränsade belägg för förekomst av viralt RNA i bröstmjölk, och det finns inga belägg vare sig för aktivt virus i bröstmjölk eller för överföring via bröstmjölk. I dagsläget är den största farhågan inte om viruset kan överföras via bröstmjölk, utan snarare om det kan överföras via droppar i en smittad mammas utandningsluft. Försiktighetsåtgärder som mamman måste vidta för att förhindra att viruset sprids till barnet är bland annat att tvätta händerna innan hon håller i barnet och bära munskydd när hon har nära kontakt med barnet. Rådgör med din vårdgivare om du har frågor eller funderingar.

Ny forskning har visat att det finns särskilda fördelar som är relevanta för just coronasituationen när det gäller att ge bröstmjölk. Forskare i Kina och USA har nyligen hittat antikroppar mot det nya coronaviruset i bröstmjölk hos mammor som tidigare har haft covid-19, vilket ytterligare stöder rekommendationen att fortsätta amma.

Ska mammor med covid-19 skiljas från sina barn under den tid då de bär på viruset och mata sina barn med utpumpad bröstmjölk istället för att amma dem direkt vid bröstet?

American Academy of Pediatrics (AAP) utfärdade den 22 juli 2020 nya riktlinjer gällande separation av mammor och barn baserat på de senaste bevisen. Mammor med misstänkt eller bekräftad covid-19 kan vistas i samma rum som sina nyfödda barn förutsatt att försiktighetsåtgärder vidtas för att skydda barnen från mammornas smittsamma luftvägssekret.

Enligt UNICEFAcademy of Breastfeeding MedicineVärldshälsoorganisationen och CDC uppmuntras amning vid bröstet om mamman och barnet inte behöver skiljas åt. I nuläget är den största farhågan inte om viruset kan överföras via bröstmjölk utan snarare om det kan överföras via droppar i en smittad mammas utandningsluft. Därför rekommenderar CDC att mamman ska bära munskydd och ha god handhygien före och efter amning. 

Är det säkert att amma med tanke på att jag riskerar att bli sjuk i covid-19? Ska jag börja ge ersättning i stället?

Enligt UNICEF är amning är den säkraste och mest tillförlitliga metoden för matning av barn i akutsituationer. I en artikel i Harvard Medical School Trends in Medicine uppger man att eftersom det finns risk för att coronaviruset sprids via ersättningstillverkarens fabriker och leveranslager finns också risk för avbrott i leveranskedjan om dessa fabriker och lager måste stängas ned. 

Ny forskning har visat att det finns särskilda fördelar som är relevanta för just coronasituationen när det gäller att ge bröstmjölk. Forskare i Kina och USA har nyligen hittat antikroppar mot det nya coronaviruset i bröstmjölk hos mammor som tidigare har haft covid-19, vilket ytterligare stöder rekommendationen att fortsätta amma.

Med tanke på fördelarna med amning och de aktuella beläggen för bröstmjölkens obetydliga roll i överföring av andra luftvägsvirus, enligt uppgifter från UNICEFAcademy of Breastfeeding MedicineVärldshälsoorganisationen och CDC, kan du fortsätta amma. 

Kan jag återuppta amningen om jag har smittats med covid-19 och varit för sjuk för att amma eller har varit separerad från mitt barn under en tid?

Om du har varit separerad från ditt barn under en tid och därför gjort uppehåll i amningen kan du i allmänhet återuppta amningen när du är tillsammans med ditt barn igen, och det är värt att försöka även om det inte alltid är möjligt att återgå till att helamma. I UNICEF UKs riktlinjer finns information som kan hjälpa dig att få igång din mjölkproduktion igen och fortsätta amma. Detta kallas för ”re-lactation”. 

Världshälsoorganisationen och UNICEF UK rekommenderar följande viktiga åtgärder för hantering av amning vid ”re-lactation”:

 • Påbörja åtgärder för att öka hormonproduktionen – exempelvis frekvent hud-mot-hud-kontakt, låta barnet ligga och ”gosa” vid bröstet och bröstmassage. 
 • Bröstmassage och urpumpning för hand/med bröstpump (8–10 gånger per dygn) kan vara till hjälp när mamman och barnet är skilda åt under en tid eller mellan amningstillfällena 
 • Barnet ska amma ofta vid båda brösten minst 8–12 gånger per dygn och minst 15 minuter vid varje bröst. Överväg att amma även på nätterna. 
 • Försök att hålla barnet vid bröstet även medan du pumpar ur. 
 • Det är viktigt att barnet har ett bra suggrepp för att sugrörelserna ska bli effektiva och för att förhindra skador på bröstvårtorna. 
 • Håll koll på barnets avförings- och urinmängder 
 • Kontakta en amningsspecialist för ytterligare vägledning och stöd för att få igång din mjölkproduktion och hålla koll på barnets tillväxt. 

Vaccination

Vad är den senaste informationen kring vaccination mot covid-19 för dig som är gravid eller ammar?

När det gäller USA uppger CDC att det i nuläget inte finns några data gällande coronavacciners säkerhet och eventuella påverkan på gravida eller ammande kvinnor som kan användas som underlag för vaccinrekommendationer. CDC rekommenderar att om en gravid eller ammande kvinna ingår i en grupp (t.ex. vårdpersonal) som rekommenderas att låta sig vaccineras mot covid-19 så kan hon välja att göra detta. Ytterligare överväganden kring användning av coronavacciner för gravida eller ammande mammor kommer att tillhandahållas när data från kliniska fas III-studier och villkor från FDA Emergency Use Authorization har granskats.

Vaccinerna Oxford University/AstraZeneca och Pfizer/BioNTech används nu på bred front i Storbritannien. Det finns inga kända risker med att ge icke-levande vacciner till gravida kvinnor. Dessa vacciner kan inte replikera, vilket innebär att de inte kan orsaka infektion vare sig hos kvinnan eller fostret. Även om tillgängliga data inte visar på några säkerhetsproblem eller graviditetsrelaterade risker finns det inte tillräckliga belägg för att rekommendera rutinmässig användning av coronavaccin under graviditet. Brittiska Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) understryker dock att de potentiella fördelarna med vaccination är särskilt viktiga för vissa gravida kvinnor och att tillvägagångssättet bör diskuteras i varje enskilt fall med kvinnans vårdgivare. Detta gäller även gravida kvinnor som löper mycket stor risk att smittas av viruset eller kvinnor med sjukdomstillstånd som gör att de löper hög risk att drabbas av allvarliga komplikationer om de blir sjuka i covid-19.
JCVIs riktlinjer gällande ammande kvinnor och coronavacciner har ändrats, och rådet i dessa är numera att ammande kvinnor kan få vaccinerna Oxford University/AstraZeneca och Pfizer/BioNTech. Faktum kvarstår dock att dessa vacciner fortfarande är mycket nya och ännu inte har testats på vare sig gravida eller ammande kvinnor eller på barn. Det finns dock inga tillgängliga belägg för att vaccinet utsöndras i bröstmjölk och vilken effekt, om någon, det i så fall skulle ha på barnet. Dessutom tyder bevis kopplade till andra icke-levande vacciner på att det inte finns någon känd risk med att ge dessa vacciner. Storbritanniens ledning och UNICEF UK har därför uppdaterat sina rekommendationer så att de nu innehåller rådet att ammande kvinnor kan vaccineras.

American College of Obstetricians and Gynecologists uppger att man inte ska undanhålla vaccin från gravida personer som uppfyller vaccinationskriterierna som baseras på de rekommenderade prioritetsgrupper som fastställts av CDC's Advisory Committee on Immunization Practices. De uppger även att ammande personer precis som icke-ammande personer ska erbjudas vaccin om de uppfyller kriterierna för vaccination baserat på de angivna prioritetsgrupperna. Academy of Breastfeeding Medicine har också utfärdat råd om att ammande personer bör diskutera risker och fördelar med vaccination med sin vårdgivare utifrån sin egen situation vad gäller risk att smittas av covid-19 och att utveckla allvarliga sjukdomar till följd av eventuell smitta. Academy of Breastfeeding Medicine tillägger att de inte rekommenderar avbrott i amningen för ammande personer som vaccineras mot covid-19.

Fram till dess att coronavaccination rekommenderas för alla gravida och ammande kvinnor är det viktigt att förhindra smitta med hjälp av de förebyggande åtgärder som finns. Världshälsoorganisationen, UNICEF och CDC rekommenderar att mammor fortsätter amma sina nyfödda barn med tanke på att det finns tydliga kliniska belägg för att fördelarna med amning överväger smittriskerna. Om du ammar och är eller misstänks vara sjuk i covid-19 ska du utöva de tre T:n som rekommenderas av UNICEF: TA PÅ DIG munskydd när du ammar, TVÄTTA händerna med tvål före och efter att du rör vid ditt barn och TORKA AV och desinficera ytor regelbundet.

Använda bröstpumpar och andra produkter

Vilka förvaringsriktlinjer för bröstmjölk ska jag följa om jag är sjuk i covid-19?

Enligt Academy of Breastfeeding Medicine är det fortfarande inte klarlagt om mammor med covid-19 kan överföra viruset via bröstmjölk, men i begränsade studier som gjorts på ammande kvinnor med covid-19 och andra coronavirusinfektioner har man inte upptäckt viruset i bröstmjölk. Ur det perspektivet kan du följa de vanliga riktlinjerna för förvaring av bröstmjölk (ABM och HMBANA).

Om du har pumpat ur bröstmjölk på ett hygieniskt och säkert sätt kan du förvara den i rumstemperatur, i kylskåpet eller i frysen beroende på hur snart du tänker använda den.

 

Förvaringsplats

Rumstemperatur
16 till 25 °C
(60 till 77 °F)

Kylskåp
4 °C (39 °F)
eller kallare

Frys
-18 °C (0 °F )
eller kallare

Fryst
bröstmjölk upptinad
i kylskåpet

Säker förvaringstid

Optimalt: upp till fyra timmar

Upp till sex timmar för mjölk som pumpats ut under mycket hygieniska förhållanden*

Optimalt: upp till tre dagar

Upp till fem dagar för mjölk som pumpats ut under mycket hygieniska förhållanden*

Optimalt: upp till sex månader

Upp till nio månader för mjölk som pumpats ut under mycket hygieniska förhållanden*

Upp till två timmar i rumstemperatur

Upp till 24 timmar i kylskåp

Frys inte in mjölken på nytt

* Mycket rena förhållanden innebär att du noggrant följer riktlinjerna i vår artikel om rengöring och desinficering av din bröstpump och CDC:s riktlinjer. Dessa riktlinjer för förvaring och upptining av bröstmjölk är en rekommendation – kontakta din amningsrådgivare eller amningsspecialist för mer information.

Om ditt barn ligger på den neonatala intensivvårdsavdelningen eller specialvårdsavdelningen kan sjukhuset ha striktare rekommendationer för rengöring och förvaring.

Om du förvarar din bröstmjölk i kylskåp eller frys ska du alltid märka flaskorna eller påsarna med mängden mjölk och urpumpningsdatum, så att du kan hålla ordning på bröstmjölken.

Kan barn på neonatala intensivvårdsavdelningar ges donerad bröstmjölk? Är detta säkert i förhållande till corona?

I de begränsade studier som gjorts på ammande kvinnor med covid-19 och andra coronainfektioner har man inte upptäckt viruset i bröstmjölk. Det är inte klarlagt om mammor med covid-19 kan överföra viruset via sin bröstmjölk.

Donerad bröstmjölk pastöriseras i de flesta länder och det är känt att andra coronavirus förstörs genom pastörisering. För närvarande finns det dock inga belägg för att det virus som orsakar covid-19, SARS-CoV-2 (i förekommande fall), skulle förstöras på liknande sätt.

Mer information finns i European Milk Bank Associations ställningstagande och Human Milk Banking Association of North America.

Kan jag smittas av covid-19 via en kontaminerad hyrpump?

Utbildad personal utför rengöring och underhåll av hyrpumpar. Pumparna rengörs med vatten och tvål och desinficeras sedan innan en annan mamma får använda dem. Det finns många desinficeringsmedel, bland annat sådana som är vanligt förekommande på sjukhus, som är aktiva mot höljebärande virus, som det nya coronaviruset. I de aktuella rekommendationerna från Världshälsoorganisationen rekommenderas bland annat användning av:

 • Etanol 70 % för desinficering av återanvändningsbar specialutrustning (t.ex. termometrar) mellan användningstillfällena
 • Natriumhypoklorit 0,5 % (motsvarande 5 000 ppm) för desinficering av ytor som ofta vidrörs i hemmet eller på vårdinrättningar

Alkoholbaserade desinficeringsmedel är godkända för Symphony och har bevisad effekt mot SARS-CoV-2.

När du använder en bröstpump för att pumpa ur bröstmjölk, oavsett om det är en hyrpump eller en butiksinköpt pump för personligt bruk, ska du tvätta händerna innan du vidrör några delar av pumpen eller flaskan samt följa CDC:s rekommendationer för korrekt rengöring av pumpset efter varje användningstillfälle.

När det är dags att lämna tillbaka Symphony-pumpen till uthyrningscentralen ska pumpen och väskan desinficeras med ett alkoholbaserat desinficeringsmedel.

Vad rekommenderas gällande användning av Medela-utrustning om en mamma vårdas på sjukhus på grund av coronavirussjukdom?

Enligt Academy of Breastfeeding Medicine bör mammor som har för avsikt att amma/fortsätta amma uppmuntras att pumpa ur sin bröstmjölk för att initiera och bygga upp/upprätthålla mjölkproduktionen. Om möjligt ska en tillägnad bröstpump tillhandahållas av sjukhuset. Innan mammorna pumpar ur bröstmjölk ska de, innan de vidrör någon del av pumpen eller flaskan, tvätta händerna på lämpligt sätt och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder som att använda munskydd i minst 5–7 dagar tills hostan och luftvägssekretet har förbättrats drastiskt. Efter varje pumpningstillfälle ska alla delar som kommer i kontakt med bröstmjölk rengöras noggrant enligt sjukhusets rekommendationer för korrekt rengöring av pumpset, och hela pumpens utsida ska desinficeras ordentligt med etanol 70 % eller annat alkoholbaserat desinficeringsmedel som är aktivt mot SARS-CoV-2.

Hur länge lever coronavirus på ytor som pumpar/pumpset/tillbehör?

Enligt en ny studie från forskare vid National Institutes of Health, CDC, UCLA och Princeton University i The New England Journal of Medicine fann man att svår akut respiratorisk sjukdom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) var detekterbart enligt följande:

i aerosoler

upp till 3 timmar

på (materialet) koppar

upp till 4 timmar

på kartong

upp till 24 timmar

på plast

upp till 48 timmar

på rostfritt stål

upp till 48 timmar

Hur rengör jag min pumputrustning om jag har covid-19?

När du använder en bröstpump för att pumpa ur bröstmjölk måste du tvätta händerna innan du vidrör någon del av pumpen eller flaskan och följa CDC:s rekommendationer för korrekt rengöring av pumpset efter varje användningstillfälle.  I rekommendationerna ges rådet att en person som inte är sjuk ska mata barnet med den utpumpade bröstmjölken.

Är det fortfarande säkert att använda Medelas endygnspumpset förutsatt att man följer tillverkarens anvisningar om att rengöra och torka mellan varje användningstillfälle?

Medelas endygnspumpset är produkter som är avsedda för en användare. Eftersom de inte används av mer än en person finns det ingen risk för smittoöverföring från flera användare. Ett nytt Symphony endygnspumpset måste användas efter max. 8 pumpningstillfällen inom 24 timmar eller när det har gått 24 timmar.

När du pumpar ur bröstmjölk måste du tvätta händerna innan du vidrör några delar av pumpen eller flaskan och följa CDC:s rekommendationer för korrekt rengöring av pumpset efter varje användningstillfälle.

Vad rekommenderas när det gäller användning av återanvändningsbara pumpset under pandemin?

Det är klokt att endast låta en person använda varje pumpset. Om mer än en mamma använder apparaten utan att den steriliseras på lämpligt sätt innebär det en hälsorisk och risk för smittoöverföring.

Kan jag använda kallvattensterilisering, till exempel Milton, när jag steriliserar min amningsutrustning?

Milton-vätskan är en vattenlösning som består av natriumhypoklorit och 16,5 % natriumklorid. Den är lämplig för desinficering av amningsutrustning och matningshjälpmedel. Enligt tillverkaren är den effektiv mot coronaviruset. Bevisad virusdödande effekt enligt europeiska standarder: på 15 minuter NF T72-180 – effektivt mot rotavirus och coronavirus.

För att sterilisera matningshjälpmedel och bröstmjölksutrustning krävs nedsänkning i minst 15 minuter enligt tillverkarens anvisningar. Medelas produkter har dock inte validerats för sterilisering i kallvatten.

Kommer Medela att kunna leverera produkter? Kommer det att finnas tillräckligt med mjölkuppsamlingsset?

Vi hanterar hela vår leveranskedja med stor omsorg och har inrättat ett särskilt coronateam som hela tiden utvärderar situationen och samarbetar med våra leverantörer och partners för att säkerställa att våra produkter levereras i tid och att tillverkningen av dem är fortsatt säker. I nuläget går det inte helt att eliminera risken för förseningar i leveransen av enskilda produkter, men vi förväntar oss för närvarande ingen större inverkan på vår förmåga att leverera önskade produkter till våra kunder. Situationen förändras förstås hela tiden, och vi kommer vid behov att uppdatera denna information.

Hur används hyrutrustning från Medela på ett säkert sätt vid isolering i hemmet på grund av coronavirussjukdom?

 • Om du har hyrt en Symphony-pump för hemmabruk – observera att alla pumpar rengörs med vatten och tvål och därefter desinficeras med vanligt förekommande desinficeringsmedel som är aktiva mot coronavirus.
 • När du använder en bröstpump för att pumpa ur bröstmjölk, oavsett om det är en hyrpump eller en butiksinköpt pump för personligt bruk, måste du tvätta händerna innan du vidrör några delar av pumpen eller flaskan samt följa CDC:s rekommendationer för korrekt rengöring av pumpset efter varje användningstillfälle.  I rekommendationerna ges rådet att en person som inte är sjuk ska mata barnet med den utpumpade bröstmjölken.
 • När du ska lämna tillbaka en hyrpump till uthyrningscentralen är det viktigt att du desinficerar pumpen och väskan med ett alkoholbaserat desinficeringsmedel.

Jag har ett underliggande medicinskt tillstånd och har fått rådet att isolera mig, men pumpar ur bröstmjölk åt mitt barn som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning. Hur ska jag göra?

Vilket bra val att fortsätta pumpa ur bröstmjölk åt ditt barn som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning!

Academy of Breastfeeding Medicine rekommenderar att du, innan du vidrör någon del av pumpen eller flaskan, tvättar händerna på lämpligt sätt och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder som att använda munskydd i minst 5–7 dagar tills hostan och luftvägssekretet har förbättrats drastiskt. Efter varje pumpningstillfälle ska alla delar som kommer i kontakt med bröstmjölk rengöras noggrant enligt CDC:s rekommendationer för korrekt rengöring av pumpset, och hela pumpens utsida ska desinficeras ordentligt med etanol 70 % eller annat alkoholbaserat desinficeringsmedel som är aktivt mot SARS-CoV-2.

På sjukhusets neonatala intensivvårdsavdelning kan du få uppsamlingsbehållare för pumpning och förvaring av utpumpad bröstmjölk.  Rena behållare av livsmedelsklassade, BPA-fria, hårdplast- eller glasmaterial är godkända för förvaring av bröstmjölk. Behållarna ska ha läckagesäkra lock. Följ riktlinjerna för förvaring av bröstmjölk för barn som vårdas på neonatala intensivvårdsavdelningar och högriskbarn (HMBANA), eller de riktlinjer man hänvisar till på din neonatala intensivvårdsavdelning. Följ den neonatala intensivvårdsavdelningens riktlinjer när du märker din utpumpade bröstmjölk.

Utpumpad bröstmjölk ska kylas eller frysas så snart den har samlats upp. Se till att den uppsamlade bröstmjölken antingen är kyld eller fryst när den transporteras till den neonatala intensivvårdsavdelningen. Placera uppsamlingsbehållarna i en isolerad behållare, lämplig för transport, tillsammans med frysta gelförpackningar.  Frysta gelförpackningar är mer lämpliga än isbitar för att hålla mjölken kyld eller fryst.  

Kan man använda bröstmjölksdroppar från vårtskydd?

Medelas vårtskydd är praktiska amningsprodukter som är utformade för ammande kvinnor med ömma bröstvårtor eller läckande bröst. De skyddar ömma bröstvårtor från ytterligare skav och gör det möjligt att samla upp mjölk som läcker ut mellan amningstillfällena.  Mjölk som samlats upp i vårtskydden ska kasseras och inte ges till barnet.

Jag har fått symptom på sjukhuset och behöver pumpa ur bröstmjölk åt mitt för tidigt födda barn. Kan jag göra det?

Ja. Enligt Academy of Breastfeeding Medicine, Världshälsoorganisationen och CDC uppmuntras du att pumpa ur mjölk för att initiera, bygga upp och upprätthålla din mjölkproduktion om du har covid-19 och avser att amma ditt barn eller mata det med bröstmjölk. UNICEF UK uppger att man bör fortsätta främja, erbjuda skydd kring och stödja amning av alla sjuka och för tidigt födda barn, både inom övergångsvård och inom neonatalvård. Enligt professor Paula Meier och docent Aloka Patel är bröstmjölk ännu viktigare på neonatala intensivvårdsavdelningar eftersom den minskar risken för alla typer av infektioner.

Ny forskning har visat att det finns särskilda fördelar som är relevanta för just coronasituationen när det gäller att ge bröstmjölk. Forskare i Kina och USA har nyligen hittat antikroppar mot det nya coronaviruset i bröstmjölk hos mammor som tidigare har haft covid-19, vilket ytterligare stöder rekommendationen att fortsätta amma.

Vi rekommenderar att du rådgör med vårdpersonalen på sjukhuset och följer din neonatala intensivvårdsavdelnings specifika rekommendationer och riktlinjer gällande pumpning, märkning, kylning eller frysning av bröstmjölk samt transport av bröstmjölk till den neonatala intensivvårdsavdelningen.

Se också svaret på frågan Kan jag använda sjukhusets bröstpump/en hyrpump om jag har covid-19? i frågeavsnittet Använda bröstpumpar och andra produkter.

Förstörs eventuellt virus på mjölkuppsamlingsset för pumpande mammor när seten diskas i maskin?

Vi vet fortfarande inte så mycket om detta nya coronavirus, SARS-CoV-2, men de flesta andra virus tros inaktiveras vid koktemperaturer. När du använder en bröstpump för att pumpa ur bröstmjölk måste du tvätta händerna innan du vidrör någon del av pumpen eller flaskan och följa CDC-rekommendationerna för korrekt rengöring av pumpsetet efter varje användningstillfälle.

För extra bakterieborttagningseffekt ska pumpens delar steriliseras minst en gång om dagen efter rengöring. Artiklar kan steriliseras med ånga, i kokande vatten eller i en diskmaskin med steriliseringsfunktion.

Jag vill använda ett engångsset för min Symphony hyrpump. Kan jag köpa ett sjukhusset?

Nej. Engångspumpseten är sjukhusprodukter och säljs inte i vanliga butiker.

Kan jag köpa Symphony engångsset för sjukhusbruk och använda det med min Medela-pump för personlig användning hemma?

Nej. Symphony pumpset för sjukhusbruk är endast kompatibelt med Symphony-pumpen.

Calma-flaskan/trattarna/matningsnapparna/napparna måste rengöras efter användning. Kan de steriliseras oftare?

Matningsnappar, flaskor, flasknappar och nappar ska rengöras efter användning enligt CDC:s rekommendationer för rengöring av matningshjälpmedel för barn.

För extra bakterieborttagningseffekt, och minst en gång om dagen efter rengöring, ska artiklarna steriliseras med ånga, i kokande vatten eller i en diskmaskin med steriliseringsfunktion.

Om ditt barn är inlagt på sjukhus ska du följa vårdgivarens anvisningar för rengöring av matningshjälpmedel för barn.

Dör coronavirus när man kokar pumptillbehör i vatten?

Vi vet fortfarande inte så mycket om covid-19, men de flesta andra virus tros inaktiveras vid koktemperaturer. När du använder en bröstpump för att pumpa ur bröstmjölk måste du tvätta händerna innan du vidrör någon del av pumpen eller flaskan och följa CDC:s rekommendationer för korrekt rengöring av pumpset efter varje användningstillfälle.

För extra bakterieborttagningseffekt ska du sterilisera pumpens delar, diskbaljan och flaskborsten minst en gång om dagen efter rengöring. Artiklar kan steriliseras med ånga, i kokande vatten eller i en diskmaskin med steriliseringsfunktion.

Är det säkert att låta pumptillbehör lufttorka mellan pumpningstillfällen?

Ja. Efter varje pumpningstillfälle ska alla delar som kommer i kontakt med bröstmjölk rengöras noggrant enligt CDC:s rekommendationer för korrekt rengöring av pumpset, där det anges att rena pumpdelar, flaskborstar och diskbaljor ska lufttorka ordentligt innan de ställs undan för förvaring eftersom detta bidrar till att förhindra tillväxt av bakterier och mögel. När artiklarna är helt torra ska de förvaras på en ren och skyddad plats så att de inte riskerar att förorenas under förvaringen.

Kan jag ta med mig bröstmjölk som jag har pumpat ur hemma åt mitt barn som vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning?

Bröstmjölk är den bästa näringskällan för de flesta barn och det ger skydd mot många sjukdomar. Dock är det, som CDC påpekar, mycket vi ännu inte vet om covid-19.

Enligt Academy of Breastfeeding Medicine har man i de begränsade studier som gjorts på kvinnor som smittats med covid-19 och andra coronavorisinfektioner inte upptäckt viruset i bröstmjölk. När du använder en bröstpump för att pumpa ur bröstmjölk är det viktigt att du är mycket noggrann med hygienen. Tvätta händerna innan du vidrör någon del av pumpen eller flaskan och följer CDC:s rekommendationer för korrekt rengöring av pumpset efter varje användningstillfälle.

Vi rekommenderar att du läser DCC:s riktlinjer och följer din neonatala intensivvårdsavdelnings rekommendationer och riktlinjer gällande märkning, kylning eller frysning av bröstmjölk och transport av bröstmjölk till den neonatala intensivvårdsavdelningen.

Är det säkert att dela en Symphony-pump med andra mammor om jag inte har en pump som är särskilt avsedd för mig bredvid sängen?

Symphony-pumparna är utformade för att användas av flera olika mammor. Pumparna rengörs och desinficeras av sjukhuspersonalen innan en annan mamma får använda dem. När du använder en bröstpump för att pumpa ur bröstmjölk måste du dessutom tvätta händerna innan du vidrör någon del av pumpen eller flaskan och följa CDC:s rekommendationer för korrekt rengöring av pumpset efter varje användningstillfälle.

Allmänt

Hur kan jag skydda mig själv och andra?

Officiella organisationer som Världshälsoorganisationen och UNICEF rekommenderar följande:

 • Att man tvättar händerna ofta och noggrant med tvål och vatten eller handsprit och undviker nära fysisk kontakt med personer som är sjuka. Man ska dessutom undvika att vidröra ögonen, näsan och munnen med otvättade händer.
 • Att man hostar och nyser i en pappersnäsduk, slänger denna i en papperskorg med lock och tvättar händerna efteråt, eftersom allt detta bidrar till att minimera risken för infektion och smittspridning.
 • Att man undviker att skaka hand med, krama eller pussa personer när man hälsar på dem.
 • Att man undviker nära fysisk kontakt med personer som är uppenbart sjuka.
 • Social distansering (att man håller tillräckligt fysiskt avstånd till andra människor).
 • Att man stannar hemma om man mår dåligt. Att man söker vård om man har feber, hosta och andningssvårigheter, och att man ringer i förväg. Följ anvisningarna från din lokala hälsomyndighet.

Hur skyddar jag mitt barn mot covid-19?

Bröstmjölk är den bästa näringskällan för de flesta barn och det ger skydd mot många sjukdomar. Dock är det, som CDC påpekar, mycket vi ännu inte vet om detta virus. Om du är gravid eller ammar rekommenderar vi att du läser CDC:s riktlinjer och kontaktar din vårdgivare om det är något specifikt du undrar över.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller alkoholbaserad handsprit.
 • Undvik personer som är sjuka (hostar och nyser).
 • Rengör och desinficera dagligen ytor som ofta vidrörs i gemensamma hushållsutrymmen (t.ex. bord, stolar med hård rygg, dörrhandtag, lampknappar, fjärrkontroller, handtag, skrivbord, toalettstolar, handfat).
 • Tvätta klädesplagg och andra textilartiklar, inklusive tvättbara gosedjur, i enlighet med tillverkarens anvisningar. Tvätta om möjligt plaggen med den varmaste lämpliga vatteninställningen för plaggen och torka dem helt torra. Smutsig tvätt från en sjuk person kan tvättas tillsammans med andra personers föremål.

En fullständig genomgång av CDC:s coronarelaterade riktlinjer finns här: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-guidance-breastfeeding.html.

Dessutom finns UNICEF:s rekommendationer här:
www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know

Rådgör med din vårdgivare om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Hur sprids coronaviruset (covid-19)?

Mycket är fortfarande okänt när det gäller hur sjukdomen sprids. UNICEF, CDC och Världshälsoorganisationen anger att smittspridning från person till person främst sker genom inandning av droppar i utandningsluften som uppstår när en smittad person hostar eller nyser, på ett liknande sätt som vid spridning av influensavirus och andra typer av luftvägsvirus. Dessa andningsdroppar landar också på föremål eller ytor, och personer som vidrör ytor som har förorenats med viruset kan smittas om de sedan rör vid ögonen, näsan eller munnen med sina förorenade händer. Coronaviruset kan överleva på ytor i flera timmar, men kan dödas med vanliga desinficeringsmedel.

Vilka är symtomen vid coronavirusinfektion?

Till de huvudsakliga symtomen hör

 • feber (kroppstemperatur över 37,8  C/100,0 °F),
 • hosta, d.v.s. akut (nyutvecklad) hosta och/eller
 • andfåddhet eller andningssvårigheter och/eller trötthet

För vårdpersonal

Vad ska vårdpersonal informera mammor om när det gäller rengöring av pumpar i hemmet (Symphony eller butiksköpt pump) under coronapandemin?

Symphony är en sjukhusklassad bröstpump för flera användare som används inom slutenvård, öppenvård och i hemmiljö och är utformad för att användas av flera olika mammor. Symphony-pumpar finns att hyra på apotek/uthyrningscentraler och underhålls, rengörs och desinficeras innan de får användas av en annan mamma.

Pumpar för personlig användning, som Freestyle Flex eller Swing Flex, är utformade för att användas av endast en mamma. Av funktionsmässiga och hygieniska skäl, samt ur ett smittspridningsperspektiv, får dessa pumpar inte användas av flera olika mammor. Tänk på tandborstar – de är också avsedda för personlig användning.

Vid användning av antingen en bröstpump för flera användare eller för personlig användning ska alla delar som kommer i kontakt med bröstmjölk rengöras noggrant enligt CDC:s rekommendationer för korrekt rengöring av pumpset.

Vilka är rekommendationerna för hantering av behållare med bröstmjölk som pumpats ur av mammor som är eller misstänks vara sjuka i covid-19 i sjukhusmiljö?

Bröstmjölksöverföring med flaska

Fullständig information finns på HMBANA-webbplatsen

 • Vid rutinmässig vård ska den sjuksköterska som vårdar mamman ha god handhygien och använda personlig skyddsutrustning.
 • Sjuksköterskan plockar upp mjölkförvaringsbehållaren/mjölkförvaringsbehållarna med en ren, behandskad hand och öppnar dörren till patientens rum med den andra handen.
 • Sjuksköterskan släpper därefter ned flaskorna i en ren förvaringspåse som hålls öppen av en annan ”ren” sjuksköterska som står utanför rummet.
 • Den ”rena” sjuksköterskan transporterar väskan till barnets rum eller vårdgivaren för användning.

HMBANA rekommenderar att om sjukhusets infektionskontrollteam kräver ytterligare försiktighetsåtgärder kan bröstmjölksöverföring med aseptisk teknik tillämpas för säker överföring av bröstmjölk till en ny förvaringsbehållare. Observera att metoden med bröstmjölksöverföring med flaska är att föredra för att på bästa sätt bevara mängden bröstmjölk och dess kvalitet (t.ex. potentiell fettförlust vid överföring av colostrum).

Bröstmjölksöverföring med aseptisk teknik

Om infektionskontrollteamet kräver ytterligare försiktighetsåtgärder kan bröstmjölk överföras från originalbehållaren till en ny, ren behållare. Denna teknik kan tillämpas av en ensam vårdgivare inne i patientens rum. Mer information finns på HMBANA-webbplatsen.

 • Packa rena artiklar i en stor förvaringspåse i plast innan du går in i mammans rum. Tvätta händerna enligt rekommendationerna och sätt på dig personlig skyddsutrustning innan du går in i rummet. Placera påsen på bänken eller bordet.
 • Desinficera en arbetsyta (nattduksbord eller bänk). Avsätt ett ”ursprungligt” område. Öppna den stora plastpåsen som innehåller nya förvaringsbehållare, men låt behållarna ligga kvar i påsen. Tvätta händerna enligt rekommendationerna och ta på dig nya handskar. Skapa ett ”nytt” (rent) område.
 • Använd en ren pappershandduk från det nya området för att ta av locket från mammans ursprungliga flaska. Ta tag i den ursprungliga flaskan med en pappershandduk och häll över innehållet i en ny, ren flaska. Om mjölkvolymen är liten häller du i stället över innehållet i en spruta för oral matning.
 • Ta med den rena förvaringspåsen med de nya mjölkförvaringsbehållarna i till den neonatala avdelningen. Inga ytterligare försiktighetsåtgärder krävs för förvaringsbehållarna. Applicera inte kemiskt desinficeringsmedel på mjölkförvaringsbehållare.

Kemisk desinficering

Enligt HMBANA:s rekommendationer är det onödigt och osäkert att applicera kemiska desinficeringsmedel på mjölkförvaringsbehållare. Desinficeringsmedel för sjukhusbruk har en bred antimikrobiell effekt på medicinteknisk utrustning och ytor som ofta vidrörs. Bröstmjölksbehållare är, precis som andra kostrelaterade artiklar för patienter, INTE ytor som vidrörs ofta. Desinficeringsmedel är i allmänhet försedda med EPA-registrerade märkningar som förbjuder användning av dem på livsmedel eller ytor som kommer i kontakt med livsmedel . HMBANA stöder CDC:s riktlinjer, i vilka sjukhus instrueras att använda desinficeringsmedel på ytor som ofta vidrörs (t.ex. sängräcken, IV-pumpar) och att rengöra ytor som kommer i kontakt med livsmedel med rutinmässiga steriliseringsprocedurer. Om ditt infektionskontrollteam kräver användning av ett kemiskt desinficeringsmedel ska du samarbeta med avdelningarna för nutrition och arbetsmiljö på din arbetsplats för att hitta ett desinficeringsmedel som är säkert att använda på ytor som kommer i kontakt med livsmedel.

Följ tillverkarens instruktioner för användning. För vissa kemiska desinficeringsmedel krävs att ytan sköljs av med vatten efter applicering. Höga eller medelhöga koncentrationer av natriumhypoklorit (0,1–0,5 % blekmedelslösning) får aldrig användas på ytor som kommer i kontakt med livsmedel.

Anvisningar för rengöring och desinficering av Symphony hyrpump för hemmabruk

Anvisningar för rengöring och desinficering av Symphony pump för sjukhusbruk

 

COVID-19 Symphony cleaning and disinfection recommendations for hospitals

Vilka desinficeringsmedel är godkända för användning med Symphony och har bevisats vara effektiva mot det virus som orsakar covid-19?

De flesta ytdesinficeringsmedel för medicinteknisk utrustning orsakar inte mekaniska skador på Symphony. Anvisningar och säkerhetsinformation från leverantören av ytdesinficeringsmedlet för medicinteknisk utrustning måste alltid följas. Medela rekommenderar användning av ett alkoholbaserat ytdesinficeringsmedel (minst 70 % alkoholhalt eller ett som överensstämmer med EPA-riktlinjerna för desinficeringsmedel för användning mot SARS-CoV-2).

Följande desinficeringsmedel är godkända för Symphony och har visat sig vara effektiva mot SARS-CoV-2 enligt deras tillverkare och/eller tillgänglig forskning. Tillgängligheten kan variera beroende på var du befinner dig.

 • Meliseptol® rapid (B. Braun)
 • Hexaquart (B. Braun)
 • Incidin™ skum (Ecolab)
 • perform® (Schülke)
 • CaviCide1 (Metrex)
 • PDI® Sani Cloth® rengöringsmedel och/eller våtservetter
 • Isopropylalkohol
 • Väteperoxid 3 % vätska eller våtservetter
 • Tvål och vatten

Listan över rengöringsmedel anger vilka rengöringsmedel som har utvärderats för kompatibilitet med Symphony. Rengöringsmedel som inte har utvärderats eller som inte har genomgått materialkompatibilitetstester kan ha okänd eller skadlig inverkan om de används på Symphonys yta. Sådan inverkan kan till exempel ge försämrade kosmetiska egenskaper eller försämrade prestanda, skada enhetens ytor eller etiketter, leda till att utrustningen omedelbart slutar att fungera eller orsaka långsiktiga, latenta defekter.

Corona, amning och graviditet: Fakta kontra fiktion (inspelat webbinarium)

Ansvarsfriskrivning

Den information och det material som tillhandahålls på denna webbplats kan inte betraktas som, och är inte avsedd att betraktas som, juridisk rådgivning. I stället är all information som är tillgänglig på denna webbplats endast avsedd som allmän information. Informationen på denna webbplats kanske inte är den allra senaste. Medela förbehåller sig rätten att när som helst göra tillägg till, göra ändringar i eller ta bort information eller material på denna webbplats.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser tillhörande tredje part. Sådana länkar är endast till för att underlätta för läsaren, användaren eller webbläsaren. Medela rekommenderar eller understödjer inte innehållet på webbplatser tillhörande tredje part.

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Det görs inga utfästelser om att innehållet är felfritt. Även om vi har försökt säkerställa att informationen och materialet på den här webbplatsen är korrekt och fullständig, utfärdar vi inga garantier för att informationen och materialet som finns på eller är kopplat till den här webbplatsen är korrekt, fullständig, adekvat eller aktuell.

Vi friskriver oss härmed uttryckligen allt ansvar för eventuella åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserat på innehållet på denna webbplats. Din användning av det innehåll som finns på eller är kopplat till denna webbplats sker helt på egen risk. Medela kan inte åläggas något ansvar för förluster eller skador som uppstår till följd av användning av denna webbplats eller till följd av förtroende för innehållet på denna webbplats.

Senaste uppdatering: 11 januari 2021