Forskning som stödjer bröstmjölkens betydelse under corona

Medela anordnade nyligen ett virtuellt rundabordssamtal där åtta ledande experter inom amning, laktation, immunologi och virologi delade med sig av sina kunskaper om coronapandemins inverkan på amning på global nivå. Medela stod som värd för samtalet, och deltog gjorde Lars Bode, Riccardo Davanzo, Donna Geddes, Janis Müller, Hans van Goudoever, Rebecca Powell, Virginie Rigourd, Diane Spatz och Ann Yates som delade med sig av sina expertobservationer, sin forskning och sina rekommendationer för att stödja ammande mammor och läkare under pandemin.

Forskningshöjdpunkter:

Ytterligare forskning och en sammanfattning av detta givande rundabordssamtal kommer att publiceras längre fram.