0–1 vecka: Amma rätt från början

Breastfeeding journey 0-1 weeks

Den första amningsveckan är helt unik, och din första mjölk – colostrum – är den perfekta födan för att nära och skydda ditt nyfödda barn. Oavsett om förlossningen gick som planerat eller inte, ta reda på hur du initierar din mjölkproduktion, vid vilken tidpunkt mjölken kommer att ”rinna till”, samt fördelarna med amningen och vad du kan göra om saker och ting inte går som förväntat.