Flex™-teknik – en helt ny typ av pumpning

Medelas senaste innovation har utvecklats för att göra urpumpningen enklare och mer effektiv med en unik brösttratt som du kan anpassa till din individuella form – läs vidare för att ta reda på hur

Medela FlexTM - woman pumping with Flex

Oavsett om du pumpar ur mjölk till ditt barn varje dag, eller lite då och då, så vill du göra pumpningen så bekväm och effektiv som möjligt.

Brösttratten – den del av pumpsetet som sitter ovanpå bröstvårtan och bröstet – spelar en avgörande roll för både bekvämligheten och effektiviteten under utdrivningen av mjölken.1 Med detta i åtanke har Medela alltid strävat efter att erbjuda brösttrattskanaler i olika storlekar som passar olika bröstvårtsdiametrar. Samtidigt har Medelas forskarteam funderat vidare kring hur brösttratten skulle kunna optimeras ännu mer.

Utrymme för förbättringar

En brösttratt består av två huvuddelar: en kanal där bröstvårtan rör sig fram och tillbaka, och själva tratten – en bredare, vinklad del som placeras över bröstet. Helst ska brösttratten följa bröstets form utan att trycka ihop det, förklarar dr Danielle Prime, amningsforskare vid Medelas avdelning för medicinsk forskning: – Öppningsvinkeln på en typisk brösttratt är 90°. Även om den här trattformen fungerar bra skiljer den sig i utseende från de flesta bröst jag har stött på under min forskningskarriär!

Vi ville ta reda på om denna del av bröstpumpen kunde inverka på mjölkutdrivningen, samt på passformen och den allmänna bekvämligheten för mamman. Vi visste att den potentiellt kunde optimeras, säger hon.

Danielle och hennes kollegor använde Medelas världsunika databas med 3D-skanningar av ammande bröst för att studera bröstets olika konturer och former.2 – Vi upptäckte att vinkeln på 90° faktiskt kunde vara rätt så begränsande för vissa mammor, säger hon. Vi upptäckte också att bröstvävnaden inte alltid enkelt kunde föras in i tratten, och att den första delen av brösttratten som vidrörde bröstet var den hårda ytterkanten, något som kan leda till obehag.

Urpumpning i ny vinkel

Detta fick forskningsteamet att experimentera med brösttrattar med olika vinklar.3 De upptäckte att en bred vinkel på 120° gjorde det möjligt för mammorna att föra bröstvårtan längre in i brösttrattskanalen, men då lossnade kanten från bröstet, vilket ökade risken för att brösttratten inte skulle kunna sluta tätt.

Men med en vinkel på 105° hittade teamet exakt vad de letade efter: – Vinkeln på 105° matchade bröstets kontur väldigt bra. Hela ytan på brösttratten hade kontakt med bröstet och det fanns inga kompressionspunkter längs med bröstvävnaden. Vi ansåg att detta verkligen kunde innebära förbättrad komfort och bättre mjölkflöde genom mjölkgångarna, säger dr Prime.

Vid urpumpning ska bröstvårtan vara centrerad i kanalen så att den kan röra sig fritt utan att det skaver. Forskningsteamet fann att vinkeln på 105° underlättade även detta. – Genom att ha en bredare vinkel kan bröstvårtan placeras i kanalen redan när pumpningen startar. Hos två tredjedelar av mammorna sitter inte bröstvårtan placerad i kanalen vid pumpningens start – den sitter placerad längre bak, en bit ifrån kanalen, vilket gör det svårt att veta om bröstvårtan är ordentligt centrerad, säger dr Prime.

Dessutom kan bröstvårtans diameter öka med två till tre millimeter vid pumpning eller amning,4 därför ska kanalen vara något större än bröstvårtan, förklarar dr Prime: – När man väljer brösttratt ska storleken på brösttratten matcha bröstvårtans storlek, inte BH:ns. Många mammor väljer brösttratt efter BH-storlek, men det är inte korrekt.

Som en allmän regel ska brösttrattens storlek vara 4 mm större än den diameter bröstvårtan har innan du börjar pumpa. Den goda nyheten är att Medela erbjuder fem kanalstorlekar: – Använd vår storleksguide för att garantera optimal storlek baserat på din bröstvårtsdiameter, säger dr Prime.

Ny oval form och mjuk kant

Och innovationerna slutar inte där. Ett nära samarbete mellan experter – inklusive användarcentrerad design, teknik, forskning och produktspecialister – och ammande mammor ledde till en brösttratt med oval form som kunde roteras 360°. Detta innebar att mammorna kunde flytta runt på brösttratten för att garantera att den skulle sluta tätt.

– Vi har bibehållit vinkeln på 105° hela vägen runt den ovala kanten, utan att någon annan del är mer öppen än den andra, förklarar dr Prime. Därför kan man inte hålla den på fel sätt – mamman kan placera brösttratten där den passar hennes bröstform bäst.

– Bröstets form och kontur kan variera beroende på hur pass fullt bröstet är, och den nya brösttratten kan även anpassas efter detta: – Mamman kan hålla den ovala brösttratten på olika sätt för att se vilket läge som passar bäst under pumpningen, säger dr Prime.

Slutligen utformade Medelas ingenjörer den nya PersonalFit Flex™-brösttratten med en mjuk, jämn och flexibel kant. Detta ger perfekt passform och bekväm pumpning samt gör att brösttratten varsamt sluter tätt mot bröstet.

Dags att testa

När den ovala 105°-brösttratten hade designats klart var det dags att se om den höll måttet. Teamet utförde fyra kliniska studier med pumpande mammor – på sjukhus, i hemmet och i labbet på Medelas huvudkontor i Schweiz.5

– Ett test innebar en detaljerad filminspelning av bröstvårtans rörelse under pumpningen. Vi hade en liten bröstvårtskamera – det var riktigt kul! Den gjorde det möjligt för oss att se hur dynamiken hos bröstvårtans rörelse förändrades med denna bredare brösttrattsvinkel, avslöjar dr Prime. – Vi såg att mammornas bröstvårtor reagerade precis som vi hade förutsett med 3D-skanningarna.

Efter att ha fått positiva resultat på den första studien gick teamet vidare med att testa brösttratten på mammor som pumpade ur både exklusivt och lite då och då, i hemmet eller på sjukhuset. Så vad tyckte mammorna?

Manuela, tvåbarnsmamma från Schweiz, var imponerad: – Jag har en större BH-storlek och jag har alltid haft svårt att hitta rätt läge med runda brösttrattar. Med den ovala brösttratten PersonalFit Flex™ var det enklare att hitta ett bra läge snabbare, och det var mycket mer bekvämt. Jag tror också att mjölkflödet förbättrades – kanske på grund av att det var lättare att hitta läget där bröstvårtan skulle ligga.

– Mammorna tycker att det känns som om PersonalFit Flex™ brösttratt är utformad för att passa deras bröstform bättre, säger dr Prime. Detta låter logiskt, eftersom brösttratten gör att bröstet antar sin form inne i tratten, istället för att bröstet ska behöva tryckas in i brösttratten.

Jeannine, tvåbarnsmamma från Schweiz, håller med: – Första gången jag provade den nya PersonalFit Flex™-brösttratten tänkte jag, ”Wow, den passar”. Med andra brösttrattar var jag tvungen att prova två eller tre gånger tills de satt ordentligt. Den ovala brösttratten satt ordentligt redan första gången. Det är synd att jag inte hade tillgång till den ovala från första början – kanske hade pumpningen gått lättare då!

– Vi upptäckte att de flesta av mammorna började pumpa med brösttratten i vågrätt läge, andra började pumpa i lodrätt läge och minst antal pumpade i halvlutande läge, säger dr Prime. Vid efterföljande pumpningsomgångar byter många mammor läge eller provar olika sätt att hålla brösttratten.

Förbättrad mjölkproduktion

Det kanske viktigaste testet fokuserade emellertid på effektiviteten hos den nya PersonalFit Flex™-brösttratten – skulle mängden urpumpad mjölk öka?

För att ta reda på detta utförde Medelas forskare en randomiserad kontrollerad studie,6 där mammor som hade ammat exklusivt eller övervägande i en till sex månader (och alltså hade etablerat en konstant mjölkproduktion) fick dubbelpumpa i 15 minuter med en brösttratt, och sedan upprepa proceduren en vecka senare med en annan brösttratt. Hälften av mammorna började med den nya ovala 105°-brösttratten och resten började med en rund 90°-brösttratt.

– Vi kunde påvisa att mammorna fick ut en väsentligt större mängd bröstmjölk när de använde den nya brösttratten, säger dr Prime. Om vi tittar på procentandelen tillgänglig mjölk som drevs ut kan vi även säga att brösttratten avsevärt förbättrade tömningen av bröstet. De faktiska siffrorna var i genomsnitt 11 % större mjölkvolym och 4 % mer tömning.

Flexibiliteten hos Flex™-tekniken

Alla Medelas elektriska bröstpumpar finns nu även tillgängliga med Flex™-teknik: Swing Flex, Swing Maxi Flex och Freestyle Flex. Alla dessa bröstpumpar har medföljande brösttrattar i två storlekar (21 och 24 mm). Om du däremot hyr en Medela Symphony med PersonalFit™ PLUS brösttratt kan den nya innovativa PersonalFit™ Flex brösttratten köpas till.

Dessa elektriska bröstpumpar har även en bekväm anslutningsdel med integrerat översvämningsskydd (även känt som slutet system), som gör att du kan pumpa i den sittställning som fungerar bäst för dig.

Detta fungerade för Manuela: – När jag pumpade som vanligt fick jag kontrollera att mjölken fortfarande flödade ordentligt och att inget hade lossnat. Med den ovala brösttratten fick jag känslan av att inget hade lossnat och kunde luta mig tillbaka i en mer avslappnad ställning. Jag behövde inte fokusera lika mycket på att allt skulle sitta rätt.

Jeannine håller med: – Eftersom brösttratten var placerad annorlunda på mitt bröst kände jag att mjölkflödet förbättrades och jag kunde luta mig tillbaka utan att mjölken blockerades i kanalen.

– Det faktum att mammor som Manuela och Jeannine kände att pumpningen med den nya brösttratten kändes mer avslappnad och bekväm kan vara en förklaring till den ökade mjölkvolymen – stress och obehag kan motverka hormonet oxytocin, vilket är avgörande för att bröstmjölken ska flöda.7

En annan förklaring till varför den nya brösttratten förbättrar mjölkvolymen är att den har en form som bättre följer bröstets kontur. När utdrivningsreflexen utlöses ökar mjölkgångarnas storlek med 68 % för att mjölken ska flöda genom dem mot bröstvårtan.8 Denna nya form och vinkel verkar underlätta detta flöde.

Det är den här typen av djupgående insikt i bröstmjölksvetenskapen som gör det möjligt för Medela att genomföra dessa innovationer, förklarar dr Prime:

– Medela är ett forskningsbaserat företag, det är kärnan i allt vi gör. Vi investerar i både grundläggande forskning om ”hur amning fungerar” och i tillämpad forskning, som det här arbetet med brösttratten, som vi utfört i samarbete med mammor. Detta innebär att vi är bättre rustade att tillhandahålla en vetenskaplig grund för innovation och en evidensbaserad grund för våra produkter för att hjälpa mammor ge sina barn sin fantastiska mjölk under längre tid. Vi säger att vi förverkligar vetenskapen, och Flex™-tekniken är ett riktigt bra exempel på detta.

Referenser
  1. Jones E, Hilton S. Correctly fitting breast shields are the key to lactation success for pump dependent mothers following preterm delivery. J Neonatal Nurs. 2009;15(1):14-17. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135518410800121X
  2. Muther,M. et al. 3D scans of the lactating breast can be used to investigate the breast:breastshield interface. Abstract from the 18th ISRHML Conference. Breastfeed Med. 2016;11(2):A3-A75. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26894372/
  3. Schlienger,A. et al. Optimisation of breastshield shape with the aim of improving breast expression. Abstract from the 18th ISRHML Conference. Breastfeed Med. 2016;11(2):A3-A75. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26894372/
  4. Geddes DT et al. Tongue movement and intra-oral vacuum in breastfeeding infants. Early Hum Dev. 2008;84(7):471-477. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18262736
  5. ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda MD: National Library of Medicine, USA, data on file: NCT02496429; NCT02492139; NCT02719548; NCT03091985 https://clinicaltrials.gov/
  6. ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda MD: National Library of Medicine, USA, data on file: NCT03091985 https://clinicaltrials.gov/
  7. Newton M, Newton NR. The let-down reflex in human lactation. J Pediatr. 1948;33(6):698-704. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18101061
  8. Ramsay DT et al. Ultrasound imaging of milk ejection in the breast of lactating women. Pediatrics. 2004;113(2):361-367. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14754950