Produkter

teaser-website-products

Medelas amningsprodukter bygger på över 20 års evidensbaserad forskning om bröstmjölkens livsviktiga fördelar. För att kunna förstå mammors behov och barns beteenden samarbetar Medela med universitet, sjukhus och forskningsinstitut över hela världen. Deras insikter och upptäckter hjälper Medela att utveckla amningslösningar med avancerad teknik.