Hyr Symphony bröstpump med programkort PLUS Här kan du hyra

Hyr Symphony bröstpump med programkort PLUS

Hyrpumpen Symphony innehåller programkortet Symphony PLUS. Detta kort innehåller två olika pumpningsprogram för din hyrpump. Programmet INITIERA hjälper dig att effektivt få igång mjölkproduktionen. Programmet UPPRÄTTHÅLL är utformat för att optimera mängden mjölk när den börjat rinna till och hjälpa dig att bygga upp och upprätthålla mjölkproduktionen. När du använder bröstpumpen Symphony väljer du det program som speglar ditt behov av stöd för att ge dig och ditt barn ett optimalt pumpresultat.

Symphony är idealisk för långvarig och frekvent pumpning och kan användas för både enkel- och dubbelpumpning. Tillhörande pumpset innehåller allt du behöver för att kunna pumpa ur bröstmjölk bekvämt och i lugn och ro hemma med din Medela Symphony hyrpump.

Utformat för att efterlikna det naturliga sugmönstret hos ett fullgånget barn.

Medela har utvecklat de två pumpningsprogrammen i Symphony PLUS baserat på resultaten från studier och vetenskapliga rön för att hjälpa mammor till för tidigt födda barn och fullgångna barn att få igång, bygga upp och upprätthålla sin mjölkproduktion1.

Tekniken som Symphony använder för att initiera mjölkproduktion efterliknar ett fullgånget barns sug- och pausmönster under de första amningsdagarna och hjälper dig att effektivt att få igång mjölkproduktionen.

Symphony är utrustad med 2-Phase Expression-teknik som efterliknar det naturliga sugmönstret hos ett fullgånget barn vid bröstet efter att mjölken rinner till. Detta hjälper till att optimera din mjölkmängd och upprätthålla din mjölkproduktion.

De två teknikerna har inkluderats i hyrpumpen Symphony i form av de två Symphony PLUS pumpningsprogrammen INITIERA och UPPRÄTTHÅLL.

Studier har visat att pumpberoende mammor som använder programmet INITIERA följt av programmet UPPRÄTTHÅLL uppnår betydligt större dagliga mjölkvolymer under de första två veckorna1.

  • Symphony PLUS är effektiv för mammor till för tidigt födda barn och fullgångna barn
  • Mammor som använde programmet INITIERA följt av programmet UPPRÄTTHÅLL uppnådde betydligt större dagliga mjölkvolymer under de första två veckorna 1
  • Symphony PLUS hjälper dig att få igång mjölkproduktionen med programmet INITIERA
  • Symphony PLUS hjälper dig att bygga upp och upprätthålla mjölkproduktionen med programmet UPPRÄTTHÅLL.
  • Symphony PLUS hjälper dig att optimera mjölkvolymen vid etablerad amning.

Vilket Symphony PLUS pumpningsprogram du ska använda

Symphony Rental flow

Hur du väljer pumpningsprogram

Symphony quickcard
Nedladdningar och länkar
Relaterade filmer
Relaterade filmer

Symphony: INITIERA

Symphony: UPPRÄTTHÅLL

Symphony: INITIERA, BYGG UPP, UPPRÄTTHÅLL

Rengöringsanvisning

Dubbelpumpning

2-Phase Expression-teknik

Referenser

1 Meier PP et al. Breast pump suction patterns that mimic the human infant during breastfeeding: Greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110.