SpecialNeeds matningsnapp

SpecialNeeds matningsnapp är utformad för barn som inte själva kan skapa vakuum på grund av ett syndrom eller en neurologisk sjukdom, eller för att de är födda med läpp- eller gomspalt. SpecialNeeds matningsnapp kan användas med nappar i två olika storlekar.

Matning av barn med särskilda behov

SpecialNeeds-nappen är utformad för att hjälpa de barn som inte själva kan skapa vakuum för att suga ut mjölken. Envägsventilen förhindrar att luft tränger in genom nappen. Föräldrarna kan enkelt reglera mjölkflödet tack vare den ventilförsedda skåran.

Fördelar med SpecialNeeds-nappen

Linjemarkeringen på nappen hjälper föräldrarna att hitta rätt läge (tre olika flöden).

Skåran gör att nappen lätt känner av sugrörelser och sluts helt när barnet vill ta en paus. Envägsventilen förhindrar att luft tränger in genom nappen.

SpecialNeeds-nappen levereras i standardstorlek.

SpecialNeeds-nappen kan återanvändas efter rengöring i enlighet med bruksanvisningen.

  • Stöder oral matning av barn
  • Mjölkflödets hastighet kan varieras och därmed anpassas efter barnets sugförmåga och förutsättningar
  • Känner av även mycket svaga sugrörelser
  • Hjälper barn som inte själva kan skapa vakuum
Användbara produkter
Referenser

Bessell, A. et al. Feeding interventions for growth and development in infants with cleft lip, cleft palate or cleft lip and palate. Cochrane Database Syst Rev CD003315 (2011).

Shaw, W.C., Bannister, R.P., & Roberts, C.T. Assisted feeding is more reliable for infants with clefts – a randomized trial. Cleft Palate Craniofac J 36, 262-268 (1999).